Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Judendomen

Skapad 2018-03-23 11:17 i Österbyskolan Östhammar
Beskrivning av momentet Judendomen.
Grundskola 7 Religionskunskap
Vi läser om judendomen.

Innehåll

Syfte

Syftet med kursen är att öka elevernas kännedom om centrala tankegångar och urkunder inom judendomen, sambandet mellan samhälle och religion när det gäller judendomen, hur religionen (judendomen) formar människors identitet

Mål

Elevens ska efter genomgången kurs känna till en del av de berättelser och personer i Gamla Testamentet som är betydelsefulla för judarna, och kunna återberätta dessa muntligt eller skriftligt.

Eleven ska också kunna redogöra för det centrala i judendomen, som t ex hur judarna ser på Gud, hur de firar olika högtider samt vilka regler de följer i det dagliga livet - t ex vilken mat som är förbjuden respektive tillåten.

Eleven ska förstå och kunna resonera kring hur religionen påverkar och påverkas av samhället – såväl i nutid som i ett historiskt perspektiv (judarnas historia med bl. a förföljelser) – vilka likheter och skillnader det finns mellan judendomen och andra religioner samt vilken betydelse religionen har för formandet av människors identitet.

 

Undervisning

➢ Genomgångar
➢ Filmvisningar
➢ Enskild läsning och besvarande av instuderingsfrågor
➢ Skriftligt prov

Vi går igenom Gamla Testamentets berättelser – om Abraham, Moses osv. – och lär oss vad som är centralt inom judendomen – religionens budskap, gudstro, människosyn, riter och högtider,  levnadsregler osv. genom enskilt arbete, diskussioner, genomgångar och filmvisningar.

Bedömning

Eleven bedöms efter sin förmåga att beskriva och förklara centrala tankegångar, skrifter samt religiösa uttryck och handlingar inom judendomen, sin förmåga föra resonemang kring och se samband i sådana saker som relationen mellan religion och samhälle, religionens betydelse för formandet av människors identitet.

Även elevens förmåga att undersöka och göra jämförelser mellan olika riktningar inom judendomen samt mellan judendomen och andra religioner bedöms.

Matriser

Re
Judendomen

Dessa förmågor har du visat fram till och med den här terminen

E
C
A
Begrepp och fakta
,
Eleven har grundläggande kunskaper om judendomen och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionen.
Eleven har goda kunskaper om judendomen och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionen.
Eleven har mycket goda kunskaper om judendomen och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: