Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hem- och konsumentkunskap

Skapad 2018-03-23 11:31 i Alsike skola Knivsta
Livet i hem och familj har stor betydelse för människan. Vad vi gör i hemmet och vilka vanor vi har, påverkar hur du och din familj mår precis det påverkar samhället och naturen. Att ha kunskap om konsumentfrågor och hemarbete gör att du kan välja på ett bra sätt och ta hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.
Grundskola 7 – 9 Hem- och konsumentkunskap
Under år 8 kommer vi fortsätta arbeta med matlagningens grunder. Fokus kommer att ligga på Hälsa, Ekonomi och Miljö.

Innehåll

Hkk-undervisningens innehåll

 • Mat, måltider och hälsa
 • Konsumtion och ekonomi
 • Miljö och livsstil

Syfte

Livet i hem och familj har stor betydelse för människan. Vad vi gör i hemmet och vilka vanor vi har, påverkar hur du och din familj mår precis det påverkar samhället och naturen. Att ha kunskap om konsumentfrågor och hemarbete gör att du kan välja på ett bra sätt och ta hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.

 • Syfte
 • Hkk
  Syfte planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
 • Hkk
  Syfte hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
 • Hkk
  Syfte värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.

 

Centralt innehåll

 • Centralt innehåll
 • Hkk 7-9
  Mat, måltider och hälsa Jämförelser av recept och beräkning av mängder vid matlagning. Skapande av egna recept.
 • Hkk 7-9
  Mat, måltider och hälsa Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
 • Hkk 7-9
  Mat, måltider och hälsa Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
 • Hkk 7-9
  Mat, måltider och hälsa Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
 • Hkk 7-9
  Mat, måltider och hälsa Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
 • Hkk 7-9
  Mat, måltider och hälsa Individuella behov av energi och näring, till exempel vid idrottande, samt hur måltider kan komponeras efter olika behov.
 • Hkk 7-9
  Mat, måltider och hälsa Hur man kan arrangera måltider och måltidens betydelse för gemenskap och välbefinnande.
 • Hkk 7-9
  Konsumtion och ekonomi Ungas privatekonomi, till exempel att handla över Internet, att låna pengar, att handla på kredit eller avbetalning och att teckna abonnemang.
 • Hkk 7-9
  Konsumtion och ekonomi Hushållets ekonomi och att beräkna kostnaden för boende, konsumtion, resor och krediter.
 • Hkk 7-9
  Konsumtion och ekonomi Konsumenters rättigheter och skyldigheter.
 • Hkk 7-9
  Konsumtion och ekonomi Reklamens och mediernas påverkan på individers och gruppers konsumtionsvanor.
 • Hkk 7-9
  Konsumtion och ekonomi Ställningstaganden vid val av varor och tjänster,till exempel vid inköp av kläder,livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
 • Hkk 7-9
  Konsumtion och ekonomi Jämförelser av produkter utifrån några olika aspekter, till exempel pris och kvalitet.
 • Hkk 7-9
  Miljö och livsstil Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.
 • Hkk 7-9
  Miljö och livsstil Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.
 • Hkk 7-9
  Miljö och livsstil Tvätt och rengöring samt olika rutiner och metoder för detta.
 • Hkk 7-9
  Miljö och livsstil Arbetsfördelning i hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv.
 • Hkk 7-9
  Miljö och livsstil Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.
 • Hkk 7-9
  Miljö och livsstil Olika mattraditioner, deras ursprung och betydelse.

 

Kunskapskrav

 • Kunskapskrav
 • Hkk C 7-9
   Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
 • Hkk C 7-9
   I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och relativt väl fungerande sätt.
 • Hkk C 7-9
   Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
 • Hkk C 7-9
   Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
 • Hkk C 7-9
   Därutöver kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
 • Hkk C 7-9
   Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då utvecklade resonemang med relativt god koppling till konsekvenser för privatekonomi.
 • Hkk C 7-9
   Eleven kan beskriva och föra utvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
 • Hkk C 7-9
   Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
 • Hkk A 7-9
   Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.
 • Hkk A 7-9
   I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och väl fungerande sätt.
 • Hkk A 7-9
   Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
 • Hkk A 7-9
   Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
 • Hkk A 7-9
   Därutöver kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
 • Hkk A 7-9
   Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då välutvecklade resonemang med god kopplingtill konsekvenser för privatekonomi.
 • Hkk A 7-9
   Eleven kan beskriva och föra välutvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
 • Hkk A 7-9
   Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

Arbetssätt

Eleverna arbetar tillsammans och enskilt i hk-salen för att utveckla sina förmågor och visa sina kunskaper.

Bedömning

Bedömningen i ämnet hem- och konsumentkunskap sker kontinuerligt under lektionstid.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
  Hkk
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser av recept och beräkning av mängder vid matlagning. Skapande av egna recept.
  Hkk  7-9
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  7-9
 • Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
  Hkk  7-9
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  7-9
 • Individuella behov av energi och näring, till exempel vid idrottande, samt hur måltider kan komponeras efter olika behov.
  Hkk  7-9
 • Hur man kan arrangera måltider och måltidens betydelse för gemenskap och välbefinnande.
  Hkk  7-9
 • Ungas privatekonomi, till exempel att handla över Internet, att låna pengar, att handla på kredit eller avbetalning och att teckna abonnemang.
  Hkk  7-9
 • Hushållets ekonomi och att beräkna kostnaden för boende, konsumtion, resor och krediter.
  Hkk  7-9
 • Konsumenters rättigheter och skyldigheter.
  Hkk  7-9
 • Reklamens och mediernas påverkan på individers och gruppers konsumtionsvanor.
  Hkk  7-9
 • Ställningstaganden vid val av varor och tjänster,till exempel vid inköp av kläder,livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
  Hkk  7-9
 • Jämförelser av produkter utifrån några olika aspekter, till exempel pris och kvalitet.
  Hkk  7-9
 • Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.
  Hkk  7-9
 • Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Tvätt och rengöring samt olika rutiner och metoder för detta.
  Hkk  7-9
 • Arbetsfördelning i hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv.
  Hkk  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.
  Hkk  7-9
 • Olika mattraditioner, deras ursprung och betydelse.
  Hkk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
  Hkk  C 9
 • I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och relativt väl fungerande sätt.
  Hkk  C 9
 • Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
  Hkk  C 9
 • Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  C 9
 • Därutöver kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
  Hkk  C 9
 • Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då utvecklade resonemang med relativt god koppling till konsekvenser för privatekonomi.
  Hkk  C 9
 • Eleven kan beskriva och föra utvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
  Hkk  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
  Hkk  C 9
 • Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.
  Hkk  A 9
 • I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och väl fungerande sätt.
  Hkk  A 9
 • Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
  Hkk  A 9
 • Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  A 9
 • Därutöver kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
  Hkk  A 9
 • Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då välutvecklade resonemang med god koppling till konsekvenser för privatekonomi.
  Hkk  A 9
 • Eleven kan beskriva och föra välutvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
  Hkk  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
  Hkk  A 9

Matriser

Hkk
Hem-och konsumentkunskap kunskapskrav år 7 - 9 lgr11

Hem- och konsumentkunskap

Hem- och konsumentkunskap Livet i hem och familj har en central betydelse för människan. Våra vanor i hemmet påverkar såväl individens och familjens välbefinnande som samhället och naturen. Kunskaper om konsumentfrågor och arbetet i hemmet ger människor viktiga verktyg för att skapa en fungerande vardag och kunna göra medvetna val som konsumenter med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Mat, måltider och hälsa
- Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som finns i ett hem, och gör det med viss anpassning till arbetsuppgifternas krav.
- Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som finns i ett hem, och gör det med relativt god anpassning till arbetsuppgifternas krav.
- Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som finns i ett hem, och gör det med god anpassning till arbetsuppgifternas krav.
- I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
- I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och relativt välfungerande sätt.
- I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och väl fungerande sätt.
- Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla förklaringar till sina val med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.
- Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade förklaringar till sina val med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.
- Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade förklaringar till sina val med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.
- Eleven kan också ge enkla beskrivningar om arbetsprocessen och resultatet.
- Eleven kan också ge utvecklade beskrivningar om arbetsprocessen och resultatet
- Eleven kan också ge välutvecklade beskrivningar om arbetsprocessen och resultatet
- Eleven kan föra enkla och till viss del motiverade tankegångar om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till personliga behov.
- Eleven kan föra utvecklade och relativt väl motiverade tankegångar om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till personliga behov
- Eleven kan föra välutvecklade och väl motiverade tankegångar om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till personliga behov
Konsumtion och ekonomi-
Eleven gör jämförelser mellan olika varor och tjänster och för då enkla tankegångar med viss koppling till följder för privatekonomi.
- Eleven gör jämförelser mellan olika varor och tjänster och för då utvecklade tankegångar med relativt god koppling till följder för privatekonomi
- Eleven gör jämförelser mellan olika varor och tjänster och för då välutvecklade tankegångar med god koppling till följder för privatekonomi.
- Eleven kan beskriva och föra enkla tankegångar om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
- Eleven kan beskriva och föra utvecklade tankegångar om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
- Eleven kan beskriva och föra välutvecklade tankegångar om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
Miljö och livsstil
Eleven kan föra enkla och till viss del motiverade tankegångar kring följder av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl motiverade tankegångar kring följder av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven kan föra välutvecklade och väl motiverade tankegångar kring följder av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: