Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism och buddhism

Skapad 2018-03-23 11:35 i Stordammens skola Uppsala
Vi kommer att läsa om de två stora världsreligionerna hinduism och buddhism. Vi använder oss bl.a. av läromedlet Religion 7-9 capensis
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Du skall nu lära dig mer om Hinduism och Buddhism, två religioner som har sina utövare på många platser i världen men framförallt i Indien och Sydostasien. Kan det finnas fler gudar än en inom en och samma religion? Hur bör man leva sitt liv? Vad händer efter att vi dött? Återföds vi till nya liv? Hur påverkas samhälle och människan av dessa religioner? Det och mycket mer kommer du att läsa om.

Innehåll

 

·       Tid: vecka 13-16

Material:

Läroboken Capensis Religion 7-9 sid 50-61, 94-100

L'äroboken SO:s 4 sid. 6-59

Arbetssätt:

 • Lärarledda genomgångar
 • Film
 • Diskussioner i mindre grupper och helklass

Du ska lära dig att:

 • Redogöra för fakta om hinduismen och buddhismen genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna
 • Resonera om likheter och skillnader inom och mellan främst hinduism och buddhism, men även de övriga världsreligioner som du tidigare läst om.
 • Beskriva hur hinduism och buddhism påverkar och påverkas av samhället
 • Resonera om religionerna påverkar identiteten
 • Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller.
 • Söka information om hinduism och buddhism. Använda olika typer av källor på ett fungerande sätt samt föra underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
 • Jämföra de olika världsreligionerna.

Redovisning:

Du får visa vad du kan genom förberedda och oförberedda kortare skriftliga uppgifter

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9

Matriser

Re
Hinduism och Buddhism åk 8

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper om centrala tankegångar inom religionerna.
Du har kunskaper om centrala ord och begrepp och kan använda dessa i dina beskrivningar.
Du har grundläggande kunskaper om hinduismen och buddismen och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Du har goda kunskaper om hinduismen och buddismen och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Du har mycket goda kunskaper om hinduismen och buddismen och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Likheter och skillnader mellan religionerna
Du kan föra ett resonemang där du ser och förklarar likheter och skillnader mellan religionerna
Du för enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan hinduism och buddism.
Du för utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan hinduism och buddism
Du för välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan hinduism och buddism samt någon annan religion eller livsåskådning.
Samband
Du kan beskriva och resonera kring sambanden mellan religion och samhälle.
Du kan utifrån dina kunskaper om hinduism och buddism och där dessa religioner förekommer, resonera kring hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden. Du gör detta genom att beskriva enkla samband och med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du kan utifrån dina kunskaper om hinduism och buddism och där dessa religioner förekommer, resonera kring hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden. Du gör detta genom att beskriva förhållandevis komplexa samband och med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du kan utifrån dina kunskaper om hinduism och buddism och där dessa religioner förekommer, resonera kring hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden. Du gör detta genom att beskriva komplexa samband och med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Söka och värdera information från olika källor.
Du kan söka information från olika källor, fundera över deras syfte och relevans samt värdera deras tillförlitlighet.
Du kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: