Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

USA

Skapad 2018-03-23 12:00 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Grundskola 8 Musik Engelska
Ett samarbete mellan Engelskan och Musiken. Lär er vilken musikgenre som uppstått var i USA. Ni ska kunna koppla ihop genren med de geografiskt specifika samhälleliga orsaker som kan ha bidragit till genrens uppkomst/framväxt och kunna redogöra för när musikstilen uppkom. Ni ska även kunna redogöra för de vanligaste karaktärsdragen för den tilldelade genren (hur genren låter) Ni ska sedan presentera er del av USA och musikgenren i en muntlig framställning för klassen. Presentationen ska utgå ifrån några bilder ni själva valt ut som en representation för er geografiska del och musikgenre. Ni ska i en motivering koppla ihop bilderna med musikgenren. BIlderna som ska kopplas ihop med musikgenren väljer ni själva men det ska finnas en “naturbild” med bland bilderna. Minst 3 bilder. Ni kommer att få använda engelsklektioner och musiklektioner till att förbereda er presentation. På musiklektionerna kommer vi även sjunga en låt från en av genrerna som finns representerade i klassen.

Innehåll

Syfte med arbetsområdet:

 

Centralt innehåll som arbetsområdet berör:

Beskrivning av arbetsområdet:

 

Arbetstid och deadlines för arbetsområdet:

Matriser

Mu En
USA

E
C
A
Musik - kombinera musik med andra uttrycksmedel
Dessutom kan du kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken i någon mån samspelar.
Dessutom kan du kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken relativt väl samspelar.
Dessutom kan du kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken väl samspelar.
Sång
Du kan delta i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd.
Du kan delta i gemensam sång och följer då med relativt god säkerhet rytm och tonhöjd.
Du kan delta i gemensam sång och följer då med god säkerhet rytm och tonhöjd.
Engelska - Formulera sig i tal
I muntliga framställningar i olika genrer kan Du formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan Du formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan Du formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Engelska - Formulera sig i skrift
I skriftliga framställningar i olika genrer kan Du formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan Du formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan Du formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Engelska - Formulera sig anpassat
Du formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Du formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Engelska - Bearbeta och förbättra
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan Du bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan Du bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan Du bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Muntlig interaktion
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Välja & använda material
Du kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Du kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Du kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Diskutera & jämföra
Du diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: