Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våren årskurs 2

Skapad 2018-03-23 13:43 i Vallåsskolan Halmstad
Grundskola 2 Musik Svenska NO (år 1-3) Svenska som andraspråk Bild
Snart tittar vårblommorna fram och fåglarna har börjat sjunga så smått. Vilka är de? Det ska vi ta reda på! Vi ska också titta närmare på grodans livscykel.

Innehåll

Mål:

* Känna igen och namnge några vilda vårblommor

* Känna igen och namnge några flyttfåglar

* Beskriva grodans livscykel

* Skriva faktatexter med hjälp av tankekartor

 

Förmågor som tränas:

* Kommunikativ förmåga: formulera faktatexter

* Begreppslig förmåga: använda  begreppen i ett djurs livscykel, begrepp i faktatexter om växter och fåglar

* Analysförmåga: jämföra likheter och skillnader

 

Innehåll:

* Läsa och skriva faktatexter om några blommor och fåglar

* Studera och dokumentera grodans livscykel

* Göra fältstudier i skolans närområde

* Rita och måla blommorna och fåglarna

* Sjunga några vårsånger

* Några bilduppgifter

* Arbeta enskilt och i par

 

Bedömning:

* Du ska vara aktiv och delta i alla moment

* Redovisa en blomma eller en fågel med hjälp av tankekartor

* Känna igen och namnge tussilago, vitsippa, (blåsippa), stare, sånglärka och sädesärla

* Beskriva och berätta om grodans livscykel

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: