Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Skapad 2018-03-23 13:57 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
Ett arbete kring geografiska, sociala och kulturella företeelser i områden och sammanhang där engelska används.
Grundskola 7 Engelska
Varför har man skoluniform? Vad är Haggis? Vad ser man på Madame Tussaud's? Var finns Hadrian's Wall? Vad är en Bank Holiday?

Frågor som de här kan du få svar på efter att ha arbetat med det här området. Du ska få göra ett arbete kring något som har med Great Britain att göra och redovisa muntligt i grupper.

Innehåll

 

 

Så här ska vi arbeta! Arbetssätt, träning, bedömning och redovisningsform

Så här ska vi jobba...

Vi går gemensamt igenom några viktiga områden och sedan får ni  något område att fördjupa er i. Det är viktigt att du visar att du aktivt bidrar med arbetsinsats. Under arbetet tränar ni på att prata på engelska med varandra och att finna fakta i olika källor. Ni förbereder en redovisning i gruppen, men när ni redovisar, kommer ni att göra det själva i en ny grupp. Därför är det viktigt att alla deltar aktivt, tar ansvar, vet vad allt handlar om och är väl förberedd.

Mitt förslag är att ni gör en presentation som ni kan förstärka med lite bilder och stödord.

Ni ska prata fritt - inte läsa innantill. Det innebär att man just bara har stödord och inte hela meningar i redovisningen.

Tänk på att vara tydliga och ha lagom mycket information som går att lära sig. Ni har ju ett ansvar att lära de andra om ert område.

 

I ditt arbete tränar du dina förmågor att...

kunna reflektera över livsvillkor och företeelser i engelskspråkiga länder

kunna uttrycka dig muntligt,

kunna hitta bra fakta och använda dig av den, både muntligt och skriftligt

Jag kommer att bedöma...

hur bra du lär dig ny fakta om ditt land och om de länder du får höra om

hur du utnyttjar att prata engelska

Ämnen:

* History (The Great Fire of London, King Arthur, Queen Elisabeth I, The Vikings etc.)

* Culture (William Shakespeare, Charles Dickens, Jane Austen etc)

*London ( theatre district, the Thames, the Tower of London, London Dungeons, Madame Tussaud's, Houses of Parliament)

* Climate, geography (cities, districts, lakes, Cornwall, Shetland Islands), sources (what do people do for a living), units( pounds, inches, English mile)

*Tourist attractions (Loch Ness, Stonehenge, The White Cliffs of Dover, Balmoral Castle, etc.)

*School system( public school, private school, boarding school...), spare time (sports...)

* Traditions and food

 

 

 

 

Uppgifter

 • English project: The UK

 • Project: The UK

 • The UK - finding facts and tell/write about it.

 • Vecka 22 måndag - summering

 • The letter to Tom Hattie

 • A letter to Tom Hattie

 • Letter to Tom Hattie

 • The UK - hand in your project

 • Work during lesson - English week 16 Thursday

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9

Matriser

En
GA Engelska Lgr11

Bedömningsmatris

Engelska år 7-9
F
E
C
A
Skriva
1
Eleven kan i skriftliga framställningar i olika genrer formulera sig mycket enkelt, begripligt och något sammanhängande.
Eleven kan i skriftliga framställningar i olika genrer formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Eleven kan i skriftliga framställningar i olika genrer formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Eleven kan i skriftliga framställningar i olika genrer formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Skriva
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig även med visst flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Skriva
Eleven kan i skriftlig interaktion i olika sammanhang uttrycka sig mycket enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven kan i skriftlig interaktion i olika sammanhang uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven kan i skriftlig interaktion i olika sammanhang uttrycka sig tydligt, och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven kan i skriftlig interaktion i olika sammanhang uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Tala/Samtala
1
Eleven kan formulera sig mycket enkelt, begripligt och något sammanhängande.
Eleven kan formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Eleven kan formulera sig relativt varierat relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Eleven kan formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Tala/samtala
Eleven kan i muntlig interaktion i olika sammanhang uttrycka sig mycket enkelt, och i viss mån begripligt samt i någon mån anpassat till syfte,mottagare och situation.
Eleven kan i muntlig interaktion i olika sammanhang uttrycka sig enkelt, och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte,mottagare och situation.
Eleven kan i muntlig interaktion i olika sammanhang uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte,mottagare och situation.
Eleven kan i muntlig interaktion i olika sammanhang uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte,mottagare och situation.
Tala/samtala
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon fungerande strategi som i någon mån löser problem och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Realia
1
Eleven diskuterar mycket översiktligt någon företeelse i olika sammanhang och områden där engelska används och kan göra mycket enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Välja och använda material/källor
.Eleven kan i någon mån välja talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
.Eleven kan välja talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion
Välja och använda material/källor
Eleven kan i någon mån välja texter från olika medier samt med någon relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion
Eleven kan välja texter från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion
Eleven kan välja texter från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion
Eleven kan välja texter från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: