Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Biologi: Människan

Skapad 2018-03-23 14:11 i Högastensskolan Helsingborg
Vi lär oss om människokroppen.
Grundskola 8 – 9 Biologi
När du är 15 år har ditt hjärta pumpat nästan 50 miljoner liter blod. Du har ätit tonvis med mat och du har tagit över 100 miljoner andetag.

Din kropp består av ungefär hundratusen miljarder celler och ditt DNA har den sammanlagda längden av 2 meter, i varje cell!

Innehåll

Mål

När du arbetat med dessa avsnitt kan du:

Avsnitt 1: Cellvävnad, organ och organsystem

 • att det finns olika typer av celler
 • beskriva några olika vävnader
 • redogöra för de viktigaste organen i din kropp
 • redogöra för vilka organsystem som finns i din kropp

Avsnitt 2: Hud muskler och skelett

 • redogöra för hudens uppbyggnad och uppgifter
 • beskriva hur en muskel är uppbyggd och hur den arbetar
 • beskriva hur ett skelettben är uppbyggt och skelettets uppgifter
 • beskriva hur en led fungerar
 • redogör för fördelarna med att vara fysiskt aktiv

Avsnitt 3: Föda, matspjälkning, transport och försvar

 • redogöra för vilka födoämnen vi behöver och vad de används till i kroppen
 • redogöra för vilka organ som finns i matspjälkningskanalen
 • beskriva hur födan bryts ner under matspjälkningen
 • förklara vad vår kropp behöver syre till
 • beskriva vad som händer i lungorna när vi andas
 • redogöra för hur hjärtat är uppbyggt och hur det arbetar
 • redogöra för blodomloppet och vad blodet består av
 • förklara skillnaden mellan inflammation och infektion
 • redogöra för utsöndringsorganen och hur dina njurar fungerar
 • förklara hur vårt immunförsvar fungerar
 • förklara vad allergi är och hur den kan framkallas

Arbetsgång

 • Det blir lärargenomgångar.
 • Vi kommer att bearbeta områdets olika begrepp, med genomgångar, diskussioner, laborationer och filmer.
 • Området kommer att bearbetas med studieuppgifter och med utdelat material.
 • Avstämningar på delområden kommer att göras med skriftliga prov och inlämningar.

Bedömning

 • Din förmåga att följa, förstå och delta i naturvetenskapliga samtal och diskussioner
 • Din förmåga att uttrycka tankar och frågor med hjälp av begrepp, modeller och teorier från biologin.
 • Din förmåga att identifiera och lösa problem genom iakttagelser, experiment och reflektion.
 • Dina faktakunskaper och hur du tillämpar dessa, både i skriftlig och muntlig form.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: