Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Universums hemligheter

Skapad 2018-03-23 15:11 i Vaxö skola Vaxholm Stad
Ett temaområde som utforskar Solsystemet, årstider, månens faser och utmanar tankar kring hur människan tänker kring Universum både nu och historiskt. Stora frågor att fundera kring är Hur kan vi veta hur Solsystemet ser ut och hur det kom till? Hur påverkar Solen och Månen livet på Jorden?
Grundskola 1 – 3 Svenska Bild NO (år 1-3) SO (år 1-3) Teknik
Hur kan vi veta hur Solsystemet ser ut och hur kom det till? Hur påverkar Solen och Månen livet på Jorden?

Innehåll

Människor har nog i alla tider fascinerats och funderat kring Solen och allt det vi ser på natthimlen: Vad är Solen för något och hur kan den röra sig över himlen? Vad är Månen och varför ser den så olika ut under månaden? Varför finns det inget liv på de andra planeterna i Solsystemet och finns det liv någon annanstans i Universum? Vad är alla lysande stjärnor och påverkar de våra liv på något sätt? Hur kan vi med teknikens hjälp få reda på mer om Universum? Kan vi veta om det som vi läser om Universum är sant?

Vi ska med hjälp av böcker, filmer och olika webbplatser ta reda på hur människor har tänkt om framför allt vårt eget solsystem och vad vi tänker just nu. Vi ska ta reda på vilka tekniska uppfinningar som människan, så här långt, har använt för att utforska rymden. Vi ska också ta reda på hur Jordens, Månens och Solens rörelser påverkar vårt liv här på Jorden.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
  Bl  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3

Matriser

NO Sv Tk Bl SO
Tema Universums hemligheter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Månader och Årstider
Kunskap om hur Jorden rör sig runt Solen. Kunskap om hur Månen rör sig runt Jorden. Kunskap om Månen påverkar livet på Jorden.
 • NO  1-3
 • NO   3
Kan med stöd av en vuxen och ledande frågor berätta muntilgt om sina kunskaper. Deltar inte i diskussionerna i klassrummet.
Kan berätta något om hur Månen, Jorden och Solen rör sig kring varandra. Kan med enkla ord uttrycka hur årstider uppkommer på Jorden. Kan ge något exempel på hur Månen påverkar Jorden genom att använda enkla ord och uttryck. Kan benämna någon av Månens faser. Deltar i klassrummet genom att ställa frågor.
Kan berätta om hur Månen, Jorden och Solen rör sig kring varandra. Kan använda rätt ord och begrepp för att beskriva hur årstider uppkommer på Jorden. Kan berätta något exempel på hur Månen påverkar Jorden genom att använda rätt ord och begrepp. Kan benämna flera av månens faser. Deltar i klassrummet genom att bidra med tankar, kunskaper och idéer.
Stjärnhimlen
Kunskap om Solen och planeter i Solsystemet samt om stjärnhimlens utseende.
 • NO  1-3
 • NO   3
Kan med stöd av en vuxen och ledande frågor berätta något om sina kunskaper om planeterna och stjärnorna.
Kan berätta namnge någon planet i Solsystemet och om hur planeterna rör sig runt Solen. Kan berätta något om stjärnbilder genom att kunna namnge någon av dem. Kan på enkelt sätt uttrycka att Solen är en stjärna eller tvärtom.
Kan berätta om Solsystemets uppbyggnad genom att använda planeternas namn. Kan berätta om hur planeterna rör sig runt Solen. Kan berätta om stjärnor på stjärnhimlen genom att berätta om vad stjärnor är. Kan med enkla ord beskriva att Solen och varför den är så viktig för livet på Jorden.
Bildskapande
Förmåga att kommunisera med bilder för att uttrycka budskap.
 • Bl
Kan med stöd av en vuxen tillverka bilder för att uttrycka budskap och sina egna inre egna bilder av rymden.
Kan tillverka enkla bilder för att uttrycka budskap och sina egna inre bilder av rymden.
Kan tillverka uttryksfulla bilder för att uttrycka budskap och egna bilder av rymden samt berätta om bilderna och knyta dessa till sina tankar om rymden.
Bild/teknik
Förmåga att undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder.
 • Bl
 • Bl  1-3
Kan med stöd av en vuxen tillverka modeller av raketer, Solen och planeter.
Kan tillverka enkla modeller av raketer, Solen och planeter tillsammans med en klasskamrat.
Kan självständigt bidra vid tillverkning av modeller av solen och planeterna. Har egna ideér om hur man kan gå till väga för att göra dessa modeller.
Berätta om temat
Förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
 • Sv  1-3
 • NO  1-3
 • SO  1-3
Kan med stöd av en vuxen berätta något som temat handlar om.
Kan ge något exempel på temats innehåll och hur vi har arbetat. Kan ge någon exempel om hur människor tänkt förr om Jorden och Solsystemet.
Kan muntligt och med skrift i form av meningar formulera sig kring temat. Kan ge exempel på hur lärandet av kunskaper har gått till. Kan ge flera exempel på hur människor tänkt förr om Jorden och Solsystemet. Kan nämna någon person som har bidragit till hur vi tänker att Solsystemet ser ut i nutid.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: