Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nya sätt att tro och sekularisering

Skapad 2018-03-23 15:13 i Stenbackeskolan Grundskolor
Tema om nya religioner och sekularisering
Grundskola 9 Religionskunskap
Idag är det många människor som inte tycker att de traditionella religionerna kan svara på de stora frågorna utan de söker sina svar på nya ställen. De ska vi undersöka.

Innehåll

Syfte: 

Du ska få möjlighet att utveckla förmågan att:

Vi kommer att jobba med följande innehåll:

  • Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig uttryck.
  • Sekulära livsåskådningar, till exempel humanism.
  • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
  • Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
  • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.

Tid: vecka 13 - vecka 17

Bedömning: fusklappsprov

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: