Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2018-03-24 09:26 i Getingeskolan Halmstad
Grundskola 4 Historia
Dags att lära oss mer om våra förfäder vikingarna! Vi kommer också repetera Forntiden och titta på hur Kristendomen kom till Sverige (Medeltiden).

Innehåll

Arbetssätt

Vi kommer under vecka 15-24 arbeta med Vikingatiden i ämnet historia.

Vi kommer att titta på faktaprogram, läsa faktatexter och skriva en egen bok om vikingar.

Vi kommer att titta på historiska källor och fråga oss om de är trovärdiga.

Vi kommer att jämföra vikingatiden med dagens samhälle.

 

Begrepp

handel

migration

religion

kulturmöten

levnadsvillkor

förändring

orsak

konsekvens

källor

 

De stora frågorna

Vilka var orsakerna till och konsekvenserna av vikingatidens resor?

Hur var levnadsvillkoren på vikingatiden jämfört med idag?

Hur förändrades samhället under vikingatiden?

Hur vet vi någonting om vikingatiden och kan vi lita på källorna?

Hur spred sig Kristendomen?

 

Bedömning

Du kommer genom muntliga diskussioner och test få visa vad du kan.

 

Mål

Du ska förstå orsakerna och konsekvenserna av vikingatidens resor.

Du ska känna till vikingatidens levnadsvillkor och kunna jämföra med hur det ser ut idag. 

Du ska känna till hur religion, handel, migration och kulturmöten förändrades under vikingatiden.

Du ska känna till hur vi vet något om vikingatiden och vilka källor som är pålitliga.

Du ska känna till hur kristendomen kom till Sverige.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: