Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kärnfysik

Skapad 2018-03-24 12:19 i Hälsinggårdsskolan Falun
Grundskola 7 – 9 Fysik
Planering och bedömning för området kärnfysik.

Innehåll

Ur läroplanen lgr11

Genom undervisningen i ämnena fysik och kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • använda kunskaper i fysik och kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, hälsa, miljö och samhälle,

  • genomföra systematiska undersökningar i fysik och kemi, och

  • använda fysikens och kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska och kemiska samband i naturen, samhället och inuti människan.

Centralt innehåll

Under detta arbetsområde kommer följande centrala innehåll ur kursplanen i fysik att tas upp:

  • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.

  • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.

  • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

  • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter

  •  

Under detta arbetsområde kommer följande centrala innehåll ur kursplanen i kemi att tas upp:

  • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.

  • Människans användning av energi-och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.

Mål för arbetsområdet

När det gäller kärnfysik ska du lära dig mer om atomer och hur de kan sönderfalla för att ge upphov till strålning. Du ska kunna förklara hur fission och fusion sker, samt för- och nackdelar med dessa processer. Du ska veta hur ett kärnkraftverk fungerar samt andra användningsområden för strålning.

Arbetsformer och bedömning

 

Under detta området kommer vi att ha genomgångar och titta på film. Vi kommer också att jobba med frågor ur boken och olika diskussionsuppgifter, både enskilt och i grupp. Området kommer att bedömas genom ett enskilt, skriftligt arbete.

Matriser

Fy
Kärnfysik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Texten
Samtliga uppgifter
Du har skrivit en enkel text där du formulerar dig på ett sätt som till viss del är anpassat till uppgiften.
Du har skrivit en utvecklad text där du formulerar dig på ett sätt som till stor del är anpassat till uppgiften.
Du har skrivit en välutvecklad text där du formulerar dig på ett sätt som är anpassat till uppgiften.
Naturvetenskapligt språk
Alla frågor
Du visar dina kunskaper genom att till viss del använda ett naturvetenskapligt språk.
Du visar dina kunskaper genom att till stor del använda ett naturvetenskapligt språk.
Du visar dina kunskaper genom att använda ett naturvetenskapligt språk.
Kunskape
Fråga 1, 2, 3 och 4
Du visar grundläggande kunskaper om energi, partiklar och strålning.
Du visar goda kunskaper om energi, partiklar och strålning.
Du visar mycket goda kunskaper om energi, partiklar och strålning.
Betydelse för samhället
Fråga 4
Du förklarar enkelt hur halveringstid är viktigt i kärnkraftsdebatten.
Du förklarar utvecklat hur halveringstid är viktigt i kärnkraftsdebatten.
Du förklarar välutvecklat hur halveringstid är viktigt i kärnkraftsdebatten.
Betydelse för samhället
Fråga 5
Du väljer en strålning ger exempel på hur den har påverkat samhället.
Du väljer en strålning och ger exempel på hur den har påverkat samhället. Du visar också på konsekvenser som dina exempel har lett till.
Du väljer en strålning och ger exempel på hur den har påverkat samhället. Du visar också på konsekvenser i flera led som dina exempel har lett till.
Diskussion och argument
Fråga 1b
Du beskriver några för- och nackdelar med kärnkraft.
Du beskriver och kan förklara några för- och nackdelar med kärnkraft.
Du beskriver och kan utförligt förklara några för- och nackdelar med kärnkraft.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: