👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Filmrecension - Odysséen

Skapad 2018-03-24 15:40 i Britsarvsskolan Falun
Grundskola 7 Svenska
Litteraturen från antikens Grekland har betytt mycket för vår västerländska litteratur. Det Grekiska mytologin har satt sina spår överallt; från litteratur, film, musik till historia, filosofi och religion.

Innehåll

Arbetssätt

BAKGRUND - inför film

Du får 

 • en presentation i klass om grekisk mytologi.
 • läsa om och jobba individuellt med frågor i textäftet: Grekisk mytologi år 7. 
 • samtala i par/grupp/klass om innehållet i presentationen samt uppgifterna och frågorna i texthäftet. 

 

Bedömning

 • Filmrecensionen skriver du med dator och
 • du lämnar in den i Classroom.
 • Du har som stöd ett exempel på en recension samt 
 • en mall för att skriva recension

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
RECENSION

JAG...

→ → →
→ → →
→ → →
RECENSERAR
...använder ett innehåll och en form som passar i huvudsak i en recension
...använder ett innehåll och en form som passar relativt väl i en recension.
...använder ett innehåll och en form som fungerar väl som en recension
INNEHÅLL
...skriver en recension och har med fakta om verket, sammanfattar handlingen på ett i huvudsak fungerande sätt, ... ... samt gör enkla beskrivningar av personer eller miljö.
... skriver en recension och har med fakta om verket, sammanfattar handlingen på ett fungerande sätt, ... ... samt gör utvecklade beskrivningar av personer eller miljö.
... skriver en recension och har med fakta om verket, sammanfattar handlingen på ett väl fungerande sätt, ... ... samt gör välutvecklade beskrivningar av personer eller miljö.
BUDSKAP
... tolkar ett tydligt framträdande budskap och fört enkla och till viss del underbyggda resonemang om det.
...tolkar tydligt framträdande budskap och budskap som kan läsas mellan raderna, och fört utvecklade och väl underbyggda resonemang om det.
tolkar budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolt i verket och fört välutvecklade och väl underbyggda resonemang om det.
OMDÖME
... ger ett personligt omdöme om verket, gör en enkel motivering och har med något exempel ur verket.
...ger ett personligt omdöme om verket, gör utvecklade motiveringar och har med flera exempel ur verket.
...ger ett personligt omdöme om verket, gör välutvecklade och nyanserade motiveringar och har med flera olika exempel ur verket.
BALANS
REFERAT/OMDÖME
... återberättar stora delar av innehållet i texten och ger någon egen åsikt om texten. ... för ett enkelt resonemang om varför jag tycker som jag gör.
... återberättar det viktigaste i texten och ger några egna åsikter om texten. ... för ett mer utvecklat resonemang om varför jag tycker som jag gör.
... återberättar det viktigaste i texten och ger flera egna åsikter om texten. ... för ett utvecklat och resonemang om varför jag tycker som jag gör.
STRUKTUR
... skriver i huvudsak sammanhängande och begriplig.
... skriver sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckeindelning, inledning, avslutning och rubrik.
...skriver sammanhängande och med god struktur, t.ex. genom att konsekvent genomföra styckeindelning samt skriva en effektiv inledning, avslutning och rubrik.
SPRÅK & STIL
... väljer enkla ord.
... väljer och varierar ord så att orden passar innehållet i recensionen.
... väljer ord som är träffande, varierar ordvalen och är mer specifik så att orden passar innehållet i recensionen väl.
MENINSBYGGNAD
... skriver meningar som fungerar i huvudsak.
... skriver meningar som är varierade; långa och korta. ... inleder meningarna på olika sätt.
... skriver meningar som är varierade, träffsäkra och väl fungerande.
SKILJETECKEN
... använder i huvudsak stora skiljetecken på ett fungerande sätt.
... använder skiljetecken på ett relativt väl fungerande sätt.
... använder skiljetecken på ett väl fungerande sätt.
STAVNING
... gör vissa stavfel som inte stör förståelsen.
... gör få stavfel.
... gör ytterst få stavfel.