Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på Matematik 5A kap 1

Skapad 2018-03-24 15:44 i Wallbergsskolan Grundskolor
Grundskola 5 Matematik
Tal i decimalform Avsnittet handlar om vårt talsystem och att de hela tal eleverna tidigare arbetat med går att dela in i mindre delar. Eleverna får arbeta med tiondelar, hundradelar och tusendelar och deras position i positionssystemet. De får också läsa av och sätta ut dem på tallinjen. Eleverna kommer också jämföra och storleksordna decimaltal.

Innehåll

Vad kommer vi att arbeta med?

Tal i decimalform

Centrala innehållet:

 • Rationella tal och deras egenskaper
 • Positionssystemet för tal i decimalform

Mål för kapitlet:

Du kommer att utveckla kunskaper om:

 • positionssystemet för tal i decimaltal
 • att placera decimaltal på tallinjen
 • att jämföra och storleksordna tal i decimalform

Hur kommer vi att arbeta?

 • Vi kommer att arbeta med problemlösning, begrepp, metoder, kommunikation och resonemang.
 • Vi kommer att ha gemensamma genomgångar i klassrummet.
 • Vi kommer att arbeta med olika parövningar och gruppövningar. Till exempel mattekluringar och mattespel.
 • Vi kommer att arbeta i matteboken.
 • Vi kommer arbeta med datorer, bla. Bingel och programmering.
 • Vi kommer arbeta åldersblandat med åk 5-6.

Begrepp:

Decimaltecken, talsort, positionssystemet, decimaltal, tal i decimalform, tiondel, hundradel och tusendel

Hur kommer vi att bedöma?

 • Eleverna kommer att få matteläxa.
 • Formativ bedömning under arbetets gång, anpassning av undervisningen.
 • Eleverna som lärresurser för varandra, för att samarbeta, stötta och lära av varandra.
 • Självbedömning innan kapitlets början och efter.
 • Till varje kapitel finns ett test, summativ bedömning. Där får eleverna visa sina kunskaper utifrån kapitlets innehåll och de matematiska förmågorna på olika nivå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: