Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på matematik 5A kap 5

Skapad 2018-03-24 16:32 i Wallbergsskolan Grundskolor
Grundskola 5 Matematik
Beräkningar decimaltal och problemlösning Kapitlet börjar med ett avsnitt om huvudräkning och uppställning med decimaltal i addition och subtraktion. Avsnittet fortsätter med överslagsräkning och uppställning av multiplikation. Andra avsnittet handlar om överslagsräkning i division och kort division. Sedan får eleverna välja rätt räknesätt till olika uppgifter och räkna ut svaren. I sista avsnittet får eleverna formulera egna problem och lära sig en ny metod, arbeta baklänges.

Innehåll

Vad kommer vi att arbeta med?

Beräkningar decimaltal och problemlösning

Centrala innehållet:

 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. 
 • Rimlighetsbedömningar vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Mål för kapitlet:

Du kommer att utveckla kunskaper om:

 • huvudräkning med tal i decimaltal
 • överslagsräkning med tal i decimaltal
 • skriftliga räknemetoder med tal i decimalform
 • olika problemlösningsmetoder
 • att formulera egna problem

Hur kommer vi att arbeta?

 • Vi kommer att arbeta med problemlösning, begrepp, metoder, kommunikation och resonemang.
 • Vi kommer att ha gemensamma genomgångar i klassrummet.
 • Vi kommer att arbeta med olika parövningar och gruppövningar. Till exempel mattekluringar och mattespel.
 • Vi kommer att arbeta i matteboken.
 • Vi kommer arbeta med datorer, bla. Bingel och programmering.
 • Vi kommer arbeta åldersblandat med åk 5-6.

Begrepp:

Addition, subtraktion, multiplikation, division, överslagsräkning, ungefär lika med och problemlösningsmetoder

Hur kommer vi att bedöma?

 • Eleverna kommer att få matteläxa.
 • Formativ bedömning under arbetets gång, anpassning av undervisningen.
 • Eleverna som lärresurser för varandra, för att samarbeta, stötta och lära av varandra.
 • Självbedömning innan kapitlets början och efter.
 • Till varje kapitel finns ett test, summativ bedömning. Där får eleverna visa sina kunskaper utifrån kapitlets innehåll och de matematiska förmågorna på olika nivå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: