Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematikboken Beta - Kap 3

Skapad 2018-03-25 11:08 i Västerhaninge Montessori Grundskolor
En planering över kap 3 "Tid, tabeller och diagram"
Grundskola 5 Matematik
I detta kapitel ska du lära dig att läsa av och ange tid, avläsa diagram och tabeller.

Du ska även lära dig att räkna ut olika lägesmått.

Innehåll

Målen med "Tid, tabeller och diagram" är:

  • Du ska kunna läsa av klockan och kunna ange tid både analogt och digitalt.
  • Du ska kunna räkna ut tidsskillnader.
  • Du ska känna till hur sambanden för olika enheter för tid hör ihop.                         T.ex att 1 år=12 månader=365 dygn, 1h=60 min=60s.
  • Du ska kunna avläsa tabeller och diagram.
  • Du ska känna till och kunna räkna ut olika lägesmått (medelvärde, typvärde och median) och när man använder de olika.

 

Begreppen du ska känna till och kunna använda är:

Kvart, x-axel och y-axel, stapeldiagram, stolpdiagram, linjediagram, cirkeldiagram, frekvens, lägesmått, medelvärde, typvärde och median. 

 

Arbetssätt - undervisningen

Vi har gemensamma genomgångar där vi tränar på att använda effektiva och lättlästa strategier för att lösa uppgifter.

Du kommer att få arbeta enskilt  på din egen nivå med uppgifter i matematikboken Beta.

Du kommer även få lösa uppgifter tillsammans med kompisar, för att träna på att kommunicera matematik.

Du kommer vissa veckor att ha matteläxa som ska lämnas in.

Bedömning

Jag lyssnar på hur du deltar muntligt vid genomgångar och när du löser uppgifter tillsammans med kompisar. Jag tittar även på om du visar intresse för att utveckla din matematiska förmåga genom att lyssna, ställa frågor till andra och komma med förslag på lösningar.

Jag samlar in läxhäften och rättar för att se om du förstår det vi arbetar med samt hur du löser uppgifter och redovisar dina tankar.

Du kommer att få göra en diagnos i slutet av arbetsområdet där du får visa att du uppnått kapitlets mål. 

Matriser

Ma
Matematikboken Beta - Kap 3

Du behöver träna mer
Du visar att du kan
Du kan det väldigt bra
Exempel
Problemlösning
Lösa problem. Använda rätt strategier och metoder. Kunna beskriva tillvägagångssättet.
En teatergrupp hade 20 medlemmar. Medelåldern var 11 år. När tvillingarna Sissi och Helena slutade så sjönk medelåldern till 10 år. Hur gamla var tvillingarna?
Begrepp
Kunna använda sig av begreppen som tillhör avsnittet.
Kvart, x-axel och y-axel, stapeldiagram, stolpdiagram, linjediagram, cirkeldiagram, frekvens, lägesmått, medelvärde, typvärde, median.
Metod
Välja och använda rätt metod. Kan lösa enkla rutinuppgifter som tillhör avsnittet.
Oscar kastade 5 pilar mot en tavla. Resultatet blev: 7, 8, 4, 10, 9. Vilken är medianen?
Kommunikation och resonemang
Kan redogöra för och samtala om hur man löst uppgifter och använder t.ex bilder, tabeller, diagram. Kan resonera genom att ställa frågor, framföra och bemöta matematiska argument.
Klockan är 14:45 när Anton cyklar från skolan till sin träning i innebandy. Det tar 35 min att cykla dit. När är han framme?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: