Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Persiska åk 1-3

Skapad 2018-03-25 11:59 i Racklöfska skolan Åre
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Den som kan sitt språk kan lära sig flera. Vill du bli bättre på svenska? Utveckla ditt modersmål (persiska) då!

Innehåll

Innehåll - vad?

Tala, lyssna, skriva och läsa:

Alfabetet (skriva och uttala), ord och meningar.

Läsa enklare texter.

Skriva enklare texter.

Lyssna och samtala i mindre grupper.

Syfte - varför?

Du ska få utveckla din förmåga att läsa, skriva och tala flytande på persiska.

Arbetssätt - hur?

Du kommer att få:

 • öva på alfabetet, uttalsträning via ljudanalys bland annat genom att titta och lyssna på filmer och sagor.
 • träna att läsa och skriva korta meningar bland annat genom vanliga persiska ramsor och olika spel.
 • lära dig olika sånger och poesi tillsammans i grupp.
 • diskutera och jämföra. persiska och svenska högtider. 
 • använda punkt , frågetecken och stor bokstav o.s.v.
 • träna språket genom att skriva diktamen.
 • hemläxa varje vecka som repeterar det vi gjort under veckan. 

Tidsåtgång - när?

Vi kommer att arbeta med detta breda område inom modersmål under hela vårterminen.

Bedömning - vad kan du och vad behöver du utveckla?

      Skriva

 • Din förmåga att skriva bokstäver , enkla meningar och enklare texter.

     Tala och samtala 

 • Din förmåga att prata och delta i gruppsamtal .

    Lyssna och förstå 

 • Din förmåga att lyssna och  förstå det som sägs. 

    Läsa

 • Din förmåga att läsa enkla meningar och enklare texter. Läsförståelse.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
  Ml  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3
 • Lekar och musik från områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3

Matriser

Ml
Persiska åk 1-3

Jag är på väg...
Du kan visa dina kunskaper med mycket stöd.
Jag kan snart!
Du kan visa dina kunskaper med litet stöd.
Jag kan nu!
Du kan visa dina kunskaper utan stöd.
SKRIVA
Kan skriva några bokstäver, enkla meningar och enklare texter med mycket stöd
Kan skriva flera bokstäver, enkla meningar och enklare texter med lite stöd
Kan skriva många bokstäver, enkla meningar och enklare texter utan stöd
TALA OCH SAMTALA
Kan tala och delta i gruppsamtal med mycket stöd
Kan tala och delta i gruppsamtal med lite stöd
Kan tala och delta i gruppsamtal utan stöd
LYSSNA OCH FÖRSTÅ
Kan lyssna och förstå enklare texter med mycket stöd
Kan lyssna och förstå enklare texter med lite stöd
Kan lyssna och förstå enklare texter utan stöd
LÄSA
Kan läsa enklare texter med mycket stöd
Kan läsa enklare texter med lite stöd
Kan läsa enklare texter utan stöd
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: