Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra - Ma 1a

Skapad 2018-03-25 13:08 i Sjögrenska gymnasiet Knivsta
Gymnasieskola Matematik
Algebra: det menas att man räknar med bokstäver och inte bara siffror. Varför ska man använda bokstäver när man räknar? Det finns flera förklaringar till ex. en av dem är att man får syn på de dolda mönstren. Man får inte bara ett svar.

Innehåll

Uttryck och ekvationer                                                                 

Vi hade arbetat i grupper och individuellt.

När: v. 5-10

Vad: Hantera uttryck och lösa problem med hjälp av ekvationer.

Examination: Skriftligt prov

Efter avslutat arbetsområde förväntas du kunna:

  • beräkna värdet av ett uttryck
  • använda prioriteringsreglerna vid beräkning med flera räknesätt
  • förenkla, tolka, och teckna algebraiska uttryck och formler
  • pröva om en lösning till en ekvation är korrekt
  • lösa linjära ekvationer algebraiskt (allmän lösningsmetod)
  • ställa upp ett algebraiskt uttryck eller en formel som beskriver en situation
  • förstå skillnaden mellan algebraiska uttryck och ekvationer
  • använda ekvationer och formler för att lösa problem inom karaktärsämnena
  • uttrycka dig skriftligt med matematiskt språk genom att redovisa dina beräkningar och tankegångar.

Matriser

Mat
Bedömningsmatris - Algebra ma 1a

Algebra

Ej genomfört/Ej deltagit
E
C
A
Begrepp
Du beskriver algebraiska begrepp översiktligt och använder något uttryckssätt, t.ex. ord, symboler (beräkningar), tabeller eller bilder.
Du beskriver algebraiska begrepp utförligt med några olika uttryckssätt, t.ex. ord, symboler (beräkningar), tabeller eller bilder.
Du beskriver algebraiska begrepp utförligt och med flera olika uttryckssätt, t.ex. ord, symboler (beräkningar), tabeller och bilder.
Procedur
Du utför beräkningar och algebraiska procedurer med viss säkerhet.
Du utför beräkningar och algebraiska procedurer med säkerhet.
Du väljer den snabbaste metoden.
Problemlösning Modellering
Du använder algebraiska begrepp med viss säkerhet för att lösa problem inom karaktärsämnena i bekanta situationer. Du använder givna algebraiska modeller för att beskriva problemsituationen matematiskt.
Du använder algebraiska begrepp med viss säkerhet för att lösa problem inom karaktärsämnena. Du väljer och använder algebraiska modeller för att beskriva problemsituationen matematiskt.
Du använder algebraiska begrepp med säkerhet för att lösa svåra problem inom karaktärsämnena. Dessutom upptäcker du generella algebraiska samband vid problemlösning. Du väljer, använder och anpassar algebraiska modeller för att beskriva problemsituationen algebraiskt.
Resonemang Kommunikation
Du förklarar med enkla motiveringar och uttrycker dig skriftligt med viss säkerhet samt med inslag av matematiskt språk.
Du förklarar med välgrundade motiveringar och använder symboler och andra uttryckssätt, t.ex. ord eller bilder. Du anpassar språket till viss del till uppgiften.
Du förklarar på olika sätt och utifrån olika synvinklar. Du uttrycker dig skriftligt med säkerhet och anpassar språket till uppgiften.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: