👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra

Skapad 2018-03-25 14:29 i Resursenhet Pil Uppsala
Grundskola 7 – 9 Matematik
Att räkna med okända värden.

Innehåll

Beskrivning

Under momentet kommer vi att arbeta med att uttrycka matematiskt det vi inte känner till och vi kommer att lösa och förenkla ekvationer. Undervisningen sker under en extra matematiklektion i veckan efter vilken du kommer få uppgifter att arbeta vidare med hemma.

Konkreta mål

Eleven ska kunna beräkna ekvationer där ett värde är okänt, till exempel att 2x + 4 = 10 ger x = 3.

Eleven ska utifrån ett problem kunna uttrycka sig algebraiskt, till exempel att någon är tre år äldre uttrycks x + 3.

Eleven ska kunna förenkla algebraiska uttryck med olika variabler, till exempel att x + 2x - 3y + y - 14 ger 3x -2y - 14.

Eleven ska kunna förenkla algebraiska uttryck med parenteser, till exempel att 4y - (3y + 8) ger y - 8.

Eleven ska kunna lösa enklare funktioner, till exempel om x = 6 i funktionen 3x + 1 så är y 19.

Språkligt fokus

Språkligt fokus kommer ligga vid att använda sig av korrekta matematiska begrepp.

Bärande begrepp

Uttryck

Ekvation

Förenkling

Beräkning

Parentes

Variabel

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  E 9

Matriser

Ma
Algebra

Underlag saknas för bedömning
Elevens kunskaper bedöms vara mycket begränsade
Elevens kunskaper bedöms vara till viss del godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara till övervägande del godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara goda
Elevens kunskaper bedöms vara mycket goda
Eleven ska kunna beräkna ekvationer där ett värde är okänt, till exempel att 2x + 4 = 10 ger x = 3.
Eleven ska utifrån ett problem kunna uttrycka sig algebraiskt, till exempel att någon är tre år äldre uttrycks x + 3.
Eleven ska kunna förenkla algebraiska uttryck med olika variabler, till exempel att x + 2x - 3y + y - 14 ger 3x -2y - 14.
Eleven ska kunna förenkla algebraiska uttryck med parenteser, till exempel att 4y - (3y + 8) ger y - 8.
Eleven ska kunna lösa enklare funktioner, till exempel om x = 6 i funktionen 3x + 1 så är y 19.