Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott Samarbetsövningar, Skinnefjällsskolan

Skapad 2018-03-25 16:48 i Gemensamt Härryda Härryda
Grundskola F – 6 Idrott och hälsa
Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva. Undervisningen skall även skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.

Innehåll

Mål

Målet med lektionen är att eleverna skall ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga, tålamod och respekt för andra. Eleverna ges även möjlighet att utveckla och bygga relationer mellan varandra. 

Arbetets innehåll 

Du kommer att få träna på samt att utveckla din samarbetsförmåga och tålamod mellan dig och dina klasskompisar. Med hjälp av redskap och material som finns i idrottshallen kommer fokus att ligga på ovanstående samt att du kommer få möjlighet att utveckla din kroppskontroll, rörelseförmåga, styrka, koordination och balans.

Arbetssätt 

Tillsammans med andra i ditt lag kommer du att få genomgå X antal stationer som har som syfte att samarbeta. Er uppgift är att tillsammans lösa uppdraget som är specifikt för varje station. På varje station kommer tiden att tas av en lärare. Vi börjar med 4 minuter. Antal minuter kommer att variera från lektion till lektion. Eleverna får även ett protokoll där de efter varje station fyller i antal varv, vändor, antal bollar, om alla kom över floden, hur många personer som förflyttade sig på bänken osv. 

1. Rockring: Alla i laget håller varandra i händerna. De får inte släppa händerna. Sedan ska eleverna få rockringen att vandra genom laget. Eleverna ska hålla reda på hur många varv som rockringen vandrar mellan dem innan tiden är slut. 

2. Förflytta bollar: I en rockring (punkt A) ligger X antal bollar som väger olika mycket. Laget skall tillsammans förflytta bollarna till en pallplint (punkt B), lägga bollarna i plinten och sedan knuffa plinten över till andra sidan(dit där de hämtade bollarna först). De räknar sedan efter hur många vändor de tillsammans i laget förflyttar plinten med alla bollar i, innan tiden är slut. 

3. Förflytta sig på bänken: här gäller det att tillsammans i laget samarbeta för att få över en person i taget till andra sidan av bänken utan att någon eller några trillar ner. Trillar någon ner från bänken får personen som försöker ta sig till andra sidan, börja om från början. 

4. Ta sig över floden: Med hjälp av små "mattor" ska laget tillsammans ta sig från punkt A till punkt B. De får bara stå max två personer på en matta. Antalet mattor beror på antal elever. Om eleverna är 5 stycken får de 4 mattor osv. Avstånden mellan A och B l kan variera beroende på svårighetsgrad och hur mycket utrymme det finns. Eleverna kryssar sedan i protokollet om alla i laget kom över floden. Om de kommer över floden fler än en gång gör de flera kryss. 

5. Bollen mellan magar: två och två i laget ska de placera en boll mellan varandra, på magarna. Händerna ska vara bakom ryggen. De ska sedan gå mellan punkt A och punkt B, där det finns en (eller flera) pallplintar. De släpper sedan försiktigt ner bollen utan att använda händerna, i plinten. De räknar sedan efter när tiden är ute, hur många bollar som de lyckats få i plintarna. Tappar de bollen tar de upp bollen och startar från där de tappade den. 

När tiden är ute på varje station, räknar eleverna ihop "poängen" och gör sig klara för nästa station. 

Avslutning 

Beroende på den tid det finns kvar av idrottslektionen har vi ibland avslappning i form av lugn musik där eleverna ligger ner avslappnade och blundar på golvet. 

 

Utvärdering

Beroende på den tid det finns kvar utvärderar vi tillsammans lektionen med barnen efter lektionen och fråga hur dem tyckte att det gick. Läraren tar upp eventuella förbättringsområden och eventuella fusk som de sett eleverna göra på de olika stationerna. Läraren kan även fråga eleverna vad som kan utvecklas på varje station och vad det finns för fler samarbetsövningar. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: