Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Amigos dos - capítulo 8-10

Skapad 2018-03-25 21:03 i Tiundaskolan Uppsala
Mitt rum klockan utseende
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
I det här avsnittet kommer du att få lära dig hur man beskriver personer, både utseende och intressen. Vi kommer även att titta lite på hur man böjer verb på spanska, arbeta särskilt med verben TENER och SER, samt lära oss klockan. !Buena suerte!

Innehåll

Efter arbetsområdets slut förväntas du kunna skriftligt och muntligt:

 • Beskriva hur någon ser ut.
 • Adjektivböjning – El chico es rubio. La chica es rubia
 • Böjningen av verben ser och tener samt några uttryck där verben används.
 • Ord för intressen, några yrken och skolämnen.
 • Klockan.
 • Ord och fraser som hör till kapitlen.

 

 

Aktiviteter och uppgifter:

 • Gemensamma genomgångar
 • Muntliga och skriftliga uppgifter enskilt och i grupp.
 • Lyssna på texter som tillhör kapitlen.
 • Rita och måla ett monster.
 • Hörförståelse
 • Läsförståelse
 • Skriva en text om dig själv

Bedömning av arbetsområdet sker genom:

 • Skriftligt prov där vi testar av ordförråd och grammatik. Du ska även ha koll på klockan samt kunna skriva en text om dig själv eller om en påhittad person.
 • Hörförståelse.
 • Läsförståelse.

Matriser

M2
Bedömning moderna språk.

E
C
A
Skriva
Kunna klockan. Kunna göra en skriftlig presentation av en person och av dig själv. Kunna göra en personbeskrivning.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Läsa och förstå
Kunna läsa en text och följa instruktionerna.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i t enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Lyssna och förstå
Kunna lyssna på en inspelning och svara på frågor.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: