Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik HT2018 Ljus och öga.

Skapad 2018-03-25 22:14 i Medarbetarsamtal Ylva Engvall Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Fysik

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkreta mål att uppnå inom området ljus och öga.

Efter vi har arbetat igenom detta område skall du veta:

- Ögats anatomi och funktion
- vad ljus är
- vad en ljuskälla är.
- vad ljusets fart är.
- hur ljus kan reflekteras.
- lite om olika speglar.
- att ljus kan brytas.
- vad som menas med totalreflektion.
- hur ljuset bryts i linser.
- hur ljusbrytningen sker i ögat.
- att ljus kan delas upp i färger.
- vad fiberoptik är.

 

Tidsplanering

v. 40 Ögats anatomi och funktion (häfte)

v. 41 Ljus, ljusets egenskaper och reflexion (s. 86-91)

v. 42 Ljusets brytning och linser (s. 92-96)

v. 43 Färger (s. 97-100)

v. 44 Höstlov

v. 45 Arbete med "Sex och samlevnad" samt repetition

v. 46 Repetition och PROV tisdag 13:e november

 

Viktigt att kunna till provet

Biologi: Läs på om ögats delar och hur ögat fungerar, häfte med bild på ögat och text från biologiboken om hur det fungerar.

Fysik: Läs i Fysikboken s. 86-101. 

Lycka till!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Fysik år 8 Ljus och öga.

Bör förbättras
E
C
A
Begrepp, modeller och teorier på området ljus
Du behöver förbättra de grundläggande kunskaperna på området
Du har grundläggande kunskaper på området och detta visar du genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp,modeller och teorier
Du har goda kunskaper på området och detta visar du genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper på området och visar detta genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
ögats uppbyggnad och hur vi ser.
Du behöver förbättra de grundläggande kunskaperna på området.
Du har grundläggande kunskaper om ögats uppbyggnad och hur vi ser. Du visar detta genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier
Du har goda kunskaper om ögats uppbyggnad och hur vi ser. Du visar detta genom att förklara och visa samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier
Du har mycket goda kunskaper om ögats uppbyggnad och hur vi ser. Du visar detta genom att förklara och visa samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier
Laboration/praktiskt arbete
Du behöver förbättra dina kunskaper om hur man genomför en undersökning efter en given planering.
Du kan genomföra undersökningar efter given planering. I undersökningen använder du utrustningen på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Du kan jämföra resultatet med frågeställningen och dra enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier. Du gör enkla dokumentationer av undersökningen med tabeller,diagram bilder i skriftliga rapporter
Du kan genomföra undersökningar efter given planering. I undersökningen använder du utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Du kan jämföra resultatet med frågeställningen och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier. Du gör utvecklade dokumentationer av undersökningen med tabeller,diagram,bilder i skriftliga rapporter
Du kan genomföra undersökningar efter given planering. I undersökningen använder du utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt och effektivt sätt. Du kan jämföra resultatet med frågeställningen och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier. Du gör välutvecklade dokumentationer av undersökningen med tabeller,diagram,bilder i skriftliga rapporter
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: