Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Mattespanarna 4B kapitel 2 - Multiplikation och division"

Skapad 2018-03-25 23:14 i Sollebrunns skola Alingsås
Mattespanarna 4B kapitel 2 - Multiplikation och division
Grundskola 4 Matematik
Vi arbetar med kapitel 2 i Mattespanarna 4B, området "Multiplikation och division".

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Övergripande Mål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

Centralt innehåll


Multiplikation och division

Bedömning

I arbetsområdet Multiplikation och division bedöms din förmåga att:

 • Kunna begrepp som hör ihop med multiplikation och division.
 • Multiplikationstabellerna 1-10.
 • Se hur addition och multiplikation hör ihop.
 • Förstå att du kan vända på multiplikationer och få samma svar.
 • Räkna multiplikation och division med 10, 100 och 1000.
 • Räkna multiplikation med uppställning utan minnessiffror. 
 • Se hur multiplikation och division hör ihop.
 • Räkna kort division utan minnessiffror.
 • Kunna lösa enkla uppgifter med överslagsräkning eller uppskattning. 
 • Kunna följande begrepp: Överslagsräkning, avrundning, multiplikation, division, faktor, täljare, nämnare och kvot

 

Bedömningen kommer att grunda sig på:

 • De förmågor som du visar upp på lektionerna, både muntligt och skriftligt
 • Din delaktighet i paruppgifter och praktiska moment
 • Skriftlig avstämning

Undervisning (arbetssätt och arbetsformer)

Hur arbetar vi mot målen?

Vi kommer att:

 • Ha genomgångar där vi kommer gå igenom metoder, strategier samt viktiga begrepp.
 • Föra matematiska diskussioner och resonemang tillsammans med andra.
 • Träna problemlösning enkilt och i par.
 • Göra praktiska övningar med hjälp av spel.
 • Använda oss av datorn.

 

Elevinflytande

Du kommer få möjlighet att själv bestämma vad du behöver arbeta med vid vissa övningar som vi gör i klassen.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Multiplikation och division

Eleven kan använda och beskriva begrepp samt ge exempel på hur olika begrepp relaterar till varandra:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven kan de matematiska begreppen i multiplikation och division.
Eleven löser en uppgift utifrån de matematiska begreppen i multiplikation och division. Ex. En faktor är 4, produkten är 20. Vilken är den andra faktorn?
Eleven vet hur multiplikation och division hör ihop.
Eleven löser en divisionsuppgift med multiplikation. Ex. 45/5 = ? Vad ska du multiplicera med 5 för att få 45?
Eleven använder sambandet mellan räknesätten i svårare situationer. Ex. Ett köp på 3 600 kr delas upp på 6 månader. Hur stor blir månadskostnaden?
Eleven använder sambandet mellan räknesätten i nya situationer. Ex. Hur många paket bollar för 80 kr kan skolan köpa om de har 400 kr?

Eleven kan välja och använda metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven kan generalisera multiplikation med faktorer som slutar 0.
Eleven kan multiplicera med 10, 100 och 1000 eller enklare tal som slutar på 0. Ex. 4 • 60 eller 7 • 1000
Eleven löser en multiplikationsuppgift med uppställning utan minnessiffror.
Eleven löser en uppgift med högst hundratal i ena faktorn. Ex. 4 • 122
Eleven visar förståelse för principen med uppställning så att den kan användas i mer avancerade sammanhang.
Eleven generaliserar division när nämnaren slutar med 0.
Eleven dividerar enklare tal med 10, 100 och 1000. Ex. 400/10 och 400/100
Eleven använder kort division.
Eleven gör enklare beräkningar utan minnessiffror. Ex. 484/2
Eleven avrundar och gör överslagsberäkningar.
Eleven avrundar till tiotal, hundratal och tusental och använder det i beräkningar.
Eleven kan välja vad som passar bäst för uppgiften att avrunda till.

Eleven kan lösa och formulera problem:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven använder strategier i problemlösning, beskriver sitt tillvägagångssätt och bedömer resultatets rimlighet.
Eleven löser problem där det gäller att välja lämpligt räknesätt och kan till viss del bedöma rimlighet. Ex. Fanny är dubbelt så gammal som Viktor. Viktor är 15 år. Hur gammal är Fanny?
Eleven löser uppgiften och kan variera lösningsstrategi och bedöma rimligheten i lösningen. Ex. Sidan 59, uppgift 111.
Eleven löser uppgiften, kan värdera olika lösningsstrategier och kan motivera rimligheten i lösningen. Ex. sidan 61, uppgift 121.

Eleven redovisar sina uppgifter och använder matematiska symboler och begrepp.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven redogör för beräkningar i tal och skrift med grundläggande begrepp och symboler.
Eleven redovisar ibland sina beräkningar.
Eleven redovisar sina uppgifter och använder till viss del matematiska symboler och begrepp.
Eleven redovisar sina uppgifter och använder matematiska symboler och begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: