Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse

Skapad 2018-03-26 08:20 i Förskolan Freden Ludvika
Planeringsmall med stöd för att få med både barns inflytande, normer och värden samt utveckling och lärande.
Förskola
Rörelse inomhus/ utomhus.

Innehåll

VART ÄR VI?

Barn har ett stor behov av rörelse. Barnen kunskapsnivåer och erfarenheter av rörelseaktiviteter ser olika ut.

SYFTE

Syfte med rörelseaktiviteterna är att få barnen att lära känna sin kropp och att bli medveten om sin förmåga till rörelse samt att utveckla sin motoriska förmåga. Rörelseaktiviteterna bidrar också till ett naturligt tillfälle för barnen att träna sig på att lyssna, förstå instruktioner och sin samarbetsförmåga.

METOD

Vi kommer varje vecka ha rörelsen som en aktivitet på veckoschemat. Var rörelsen kommer att ske utomhus eller inomhus. Exempel på aktiviteter kan vara motoriska övningar, hinderbana, grupplekar, dans och rytmik, redskap, avslappningsövningar mm. 

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

Vi kommer dokumentera via bilder. Alla pedagoger är ansvariga för att detta görs.  

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: