👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik, några etiska modeller och vardagsdilemman

Skapad 2018-03-26 09:28 i Stordammens skola Uppsala
Ett arbete om etik och moral och några av våra etiska modeller kopplade till några vardagliga dilemman.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Du ska under ett antal lektioner få lära dig några av våra grundläggande etiska modeller och hur de kan kopplas och användas för att förklara hur människor handlar när de ställs inför olika dilemman

Innehåll

TId: 

Vi arbetar med arbetsområdet under vecka 19-21

Material:

Läroboken Religion 7-9 Capensis

Olika övningar med etiska dilemman

Filmer

Konkretisering

 • Du ska träna på att argumentera och resonera kring moraliska dilemman.
 • Du ska använda dig av etiska modeller när du argumenterar och resonerar kring moraliska dilemma. De etiska modellerna är pliktetik, sinnelagsetik och konsekvensetik.
 • Du ska resonera och argumentera kring olika värderingar utifrån olika etiska modeller
 • Du ska lära dig att använda etiska begrepp

Undervisning/arbetssätt

Lärarledda genomgångar om de olika etiska modellerna

Diskussioner  om olika etiska dilemman

Bedömning

 • Din förmåga att resonera och argumentera kring moraliska dilemman
 • Din förmåga att använda etiska modeller
 • Din förmåga att använda etiska begrepp

Skriftligt prov den 21/5

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
  Re  7-9
 • Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.
  Re  7-9

Matriser

Re
Etik och moral, etiska modeller och vardagsdilemman

På väg mot målen
Kvalitetsnivå 1
Grundläggande
Kvalitetsnivå 2
Utvecklad
Kvalitetsivå 3
Väl utvecklad
För resonemang som är
Resonemang om moraliska dilemman.
Resonemang saknas eller är inte underbyggda
Enkla och till viss del underbyggda.
Utvecklade och relativt väl utvecklade.
Välutvecklade och väl underbyggda.
För argumentation som är
Argumentation kring moraliska dilemman.
Argumentation saknas eller felaktigt underbyggd.
Till viss del underbyggd
Relativt väl underbyggd
Väl underbyggd
Använder etiska modeller på ett
inte fungerande sätt
I huvudsak fungerande sätt
Relativt väl fungerande sätt
Väl fungerande sätt
Använder etiska begrepp
På ett otillfredsställande sätt.
På ett i huvudsak fungerande sätt.
På ett relativt väl fungerande sätt.
På ett väl fungerande sätt.