Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstider - våren

Skapad 2018-03-26 09:51 i Johannesbäck grundsärskola Uppsala
Höstens kännetecken
Grundsärskola F – 3 Verklighetsuppfattning Kommunikation Motorik
Du får upplevelser och erfarenheter av våren genom att du deltar i utflykter till skogen en gång/vecka då vi följer och jämför naturens skiftningar. Du får också möjlighet att lära dig mera om de vanligaste vårblommorna.

Innehåll

        Innehåll och arbetssätt

 • Vi går till skogen en gång/vecka
 • Vi går promenader i skogen på ojämn mark
 • Vi observerar vårtecken och plockar vårmaterial som vi använder i klassrummet, bland annat sorteringsövningar, undersöker olika material och dess egenskaper
 • Vi tränar på nya ämnesspecifika ord och ordbilder
 • Vi samtalar och observerar dagens väder, månaden och årstider
 • Vi följer hur träd förändras. Vi filmar och tar foton på träd
 • Vi samtalar om hur vi klär oss på våren
 • Vi har skapande aktiviteter med olika material och tekniker
 • Vi läser flanosagor och titttar på filmer om våren
 • Vi planterar blommor

   

       Bedömning 

 • Du deltar i att framställa bilder med olika material och tekniker
 • Du deltar i samtal om olika vädertyper och årstider
 • Du deltar i samtal om hur man klär sig på våren
 • Du visar att du känner igen några ämnesspecifika ord
 • Du känner igen och kan benämna några vårblommor
 • Du deltar i att dokumentera med bilder och återberätta händelser
 • Du deltar i promenader i ojämn mark

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,
  MOT
 • genomföra olika aktiviteter i utemiljö och i naturen, och
  MOT
 • använda kunskaper om människa och natur,
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel i affären eller med digitala verktyg.
  KOM  1-9
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.
  KOM  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra
  KOM  1-9
 • Rörelseaktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. Allemansrättens grunder.
  MOT  1-9
 • Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper. Hur detta kan påverka människor, djur och växter.
  VEU  1-9
 • Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras, sorteras, kategoriseras utifrån sina egenskaper.
  VEU  1-9
 • Strukturer och egenskaper hos olika material och hur de kan upplevas, till exempel varmt, blankt och mjukt.
  VEU  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  1-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
  KOM   9
 • Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
  KOM   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  KOM   9
 • Eleven kan delta i att använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus.
  MOT   9
 • Eleven kan delta i varierade utomhusaktiviteter under olika förhållanden och medverkar då i att följa allemansrättens regler.
  MOT   9
 • Utifrån upplevelser i närmiljön kan eleven urskilja och reagera på några egenskaper hos växter och djur.
  VEU   9
 • Eleven deltar i observationer av dygn, årstider och vädertyper.
  VEU   9
 • Eleven deltar också i att sortera konkret material utifrån likheter, olikheter, storlek, mängd, kvalitet och form.
  VEU   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  VEU   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: