Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ABC 1 2 3

Skapad 2018-03-26 10:15 i Förskolan Indianberget Ludvika
En mall att utgå från när den pedagogiska förskoleverksamheten/arbetsområdet ska planeras. (Reviderad ht-2016)
Förskola
Vi ljuder och skriver bokstäver och siffror.

Innehåll

Temat/aktiviteten

 

Var är vi? Barnen är intresserade av vad det står för namn och ålder, texter i böcker, skyltar och vi pratar om ljud ,att läsa, läsriktning ( vänster > höger).

 

Vart ska vi? Vi visar åt vilket håll man läser och skriver och hur bokstäver låter.

 

Hur gör vi?  Vi tar fram bokstäver, siffror på olika vis och visar på hur dom ser ut, låter och skrivs.

 

Läroplanen

Vilka läroplansmål är kopplade till aktiviteten/arbetsområdet? (max 3 mål)

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: