Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna

Skapad 2018-03-26 10:30 i Noltorpsskolan Alingsås
Världsreligionerna
Grundskola 6 Religionskunskap
Vad händer efter döden? Vad har religionerna för betydelse för människans tankar om livet? Vad innebär det att göra gott?

Innehåll

Uppgifter kopplade till kunskapskriterierna

 

Religion Visar genom att:

 

Kriterie 1: Fylla i matrisen om de fem världsreligionerna.

Resonera om likheter och skillnader mellan religionerna. Antingen skriftligt eller spela in eget resonemang eller med en kompis.

 

Kriterie 2: Väva in i resonemanget ovan.

 

Kriterie 3: Utgå ifrån EQ-passen och redovisa antingen skriftligt eller muntligt. 

 

Kriterie 4: Väva in i resonemanget ovan.

 

Kriterie 5: Redovisa vald religion, på valfritt sätt. Ex: Lapbook, skriftlig text, plansch.

 

 

 

 

 

Checklista

 

  1. Fyll i matrisen 
  2. Skriv eller spela in ditt resonemang om likheter och skillnader mellan religionerna. 
  3. Samt varför man gör som man gör i religionerna, ex: döps i kyrkan i Kristendomen.
  4. Skriv om livsfrågor ex: vad händer efter döden? Vad har religionen för betydelse för människans tankar om livet?
  5. Redovisa vald religion, på valfritt sätt.

 

 

Kunskapskriterier

 

 

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6

 

1. Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner. 

 

Kommentarer: 

Du ska veta vem som grundade religionen.

Du ska veta vilken gudssyn religionen har.

Du ska veta vilken den heliga byggnaden är.

Du ska veta vilken den heliga texten är.

Du ska veta vem som är förkunnare ex. präst i kristendomen.

Du ska veta några högtider och riter.

Du ska veta några symboler.

Du ska veta levnadsreglerna ex. tio guds bud.

 

Du ska kunna resonera om likheter och skillnader mellan religionerna.

 

 

2. Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna. 

 

Kommentarer:

Visa samband  på varför man gör som man gör i religionen, ex. varför och på vilket sätt döper man människor i kristendomen. 

 

3. Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. 

 

Kommentarer:

Du ska resonera och reflektera om etik och moral, ex. varför det är dåligt att ljuga.

 

4. Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.

 

Kommentarer:

Du ska resonera om livsfrågor i olika sammanhang: Ex. vad händer efter döden osv, samt vad religionen kan ha för betydelse, för människans tankar om livet.

 

5. Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

 

Kommentarer:

Du ska söka information och använda olika typer av källor, ex. läromedel och internet. Du ska resonera om källorna är att lita på (vara källkritisk).

 

 

 

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6

 

1. Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner. 

 

Kommentarer: 

Du ska veta vem som grundade religionen.

Du ska veta vilken gudssyn religionen har.

Du ska veta vilken den heliga byggnaden är.

Du ska veta vilken den heliga texten är.

Du ska veta vem som är förkunnare ex. präst i kristendomen.

Du ska veta några högtider och riter.

Du ska veta några symboler.

Du ska veta levnadsreglerna ex. tio guds bud.

 

Du ska kunna resonera om likheter och skillnader mellan religionerna.

 

2. Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna. 

 

Kommentarer:

Visa samband  på varför man gör som man gör i religionen, ex. varför och på vilket sätt döper man människor i kristendomen. 

 

3. Eleven kan föra utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och använder några etiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt. 

 

Kommentarer:

Du ska resonera och reflektera om etik och moral, ex. varför det är dåligt att ljuga.

 

4. Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.

 

Kommentarer:

Du ska resonera om livsfrågor i olika sammanhang: Ex. vad händer efter döden osv, samt vad religionen kan ha för betydelse, för människans tankar om livet.

 

5. Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.

 

Kommentarer:

Du ska söka information och använda olika typer av källor, ex. läromedel och internet. Du ska resonera om källorna är att lita på (vara källkritisk).

 

 

 

 

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6

 

1. Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner. 

 

Kommentarer:

Du ska veta vem som grundade religionen.

Du ska veta vilken gudssyn religionen har.

Du ska veta vilken den heliga byggnaden är.

Du ska veta vilken den heliga texten är.

Du ska veta vem som är förkunnare ex. präst i kristendomen.

Du ska veta några högtider och riter.

Du ska veta några symboler.

Du ska veta levnadsreglerna ex. tio guds bud.

 

Du ska kunna resonera om likheter och skillnader mellan religionerna.

 

2. Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna. 

 

Kommentarer:

Visa samband  på varför man gör som man gör i religionen, ex. varför och på vilket sätt döper man människor i kristendomen. 

 

3. Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det och använder några etiska begrepp på ett väl fungerande sätt. 

 

Kommentarer:

Du ska resonera och reflektera om etik och moral, ex. varför det är dåligt att ljuga.

 

4. Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.

 

Kommentarer:

Du ska resonera om livsfrågor i olika sammanhang: Ex. vad händer efter döden osv, samt vad religionen kan ha för betydelse, för människans tankar om livet.

 

5. Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.

 

Kommentarer:

Du ska söka information och använda olika typer av källor, ex. läromedel och internet. Du ska resonera om källorna är att lita på (vara källkritisk).

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: