👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alex Dogboy

Skapad 2018-03-26 10:32 i Tullbroskolan Falkenberg
Läsning av boken med tillhörande reflektionsfrågor samt att skriva en bokrecension.
Grundskola 6 Svenska
Du ska läsa boken Alex Dogboy av Monica Zak med reflekterande frågor och uppgifter. Du kommer efter att du har läst ut boken få skriva en bokrecension.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

- Du kommer att läsa boken Alex Dogboy
- Du kommer att få tillhörande uppgifter som visar på att du kan reflektera över bokens innehåll under tiden du läser.
- Efter att du har läst ut boken kommer du att få skriva en bokrecension där du visar att du har förstått vad boken handlar om, kan reflektera kring det du har läst, samt visa att du behärskar grunderna i skrivteknik.

Bedömning - vad och hur

Underlag för bedömningen kommer vara lektionerna, svaren på frågorna till varje läsavsnitt samt bokrecensionen. Bedömningen kommer att ske i kunskapstabellen här på Unikum.

Undervisning och arbetsformer

På lektionerna kommer du att varva din läsning med att svara på frågor i boken.
Du kommer få läs- och skrivläxa kopplat till boken varje vecka.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Recensioner

E
C
A
Innehåll
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den.
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den.
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den.
Dina tankar framgår.
Dina tankegångar framgår tydligt.
Dina tankegångar framgår tydligt.
Din recension innehåller enkla beskrivningar av det du recenserar och dina åsikter om det. Du växlar på ett i huvudsak fungerande sätt mellan att återberätta handling, presentera fakta om verket, citera och att återge dina egna åsikter.
Din recension innehåller utvecklade beskrivningar av det du recenserar och dina åsikter om det. Du växlar på ett relativt väl fungerande sätt mellan att återberätta handling, presentera fakta om verket, citera och att återge dina egna åsikter.
Din recension innehåller välutvecklade beskrivningar av det du recenserar och dina åsikter om det. Du växlar på ett väl fungerande sätt mellan att återberätta handling, presentera fakta om verket, citera och att återge dina egna åsikter.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang t.ex. om tydligt framträdande budskap i verket.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang t.ex. om tydligt framträdande budskap och budskap som kan läsas mellan raderna i verket.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang t.ex. om tydligt framträdande budskap och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i verket.
Struktur och textbindning
Texten är i huvudsak sammanhängande och har enkel textbindning.
Texten är sammanhängande och har utvecklad textbindning.
Texten är sammanhängande med välutvecklad textbindning.
Texten har en struktur som passar en recension t.ex. att du använder rubrik, inledning med information om verket och avslutning med bedömning.
Texten är välstrukturerad t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv inledning och avslutning som passar en recension.
Din text är styckeindelad.
Språk, stil och normer
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar en recension t.ex. med variation i de beskrivande och värdeladdade orden. Du använder ord som visar hur verket gestaltas t.ex. metafor, berättarperspektiv, kameravinkel.
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten.
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har båda långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Tempus fungerar i huvudsak.
Tempus fungerar relativt väl.
Tempus fungerar väl.
Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Respons
Du kan ge enkla omdömen om andras texter.
Du kan ge välutvecklade omdömen om andras texter.
Du kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om andras texter.
Om du har fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på ett i huvudsak fungerande sätt.
Om du har fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på ett relativt väl fungerande sätt.
Om du har fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på ett väl fungerande sätt.
För elever som följer kusrplanen i svenska som andraspråk.
Du kan använda strategier för att göra dig förstådd om sådana behövs. Strategierna fungerar i huvudsak.
Du kan använda strategier för att göra dig förstådd om sådana behövs. Strategierna fungerar relativt väl.
Du kan använda strategier för att göra dig förstådd om sådana behövs. Strategierna fungerar väl.
Du använder en i huvudsak fungerande kombination av vardagsspråk och ämnesrelaterat språk.
Du använder en ändamålsenlig kombination av vardagsspråk och ämnesrelaterat språk.
Du använder en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsspråk och ämnesrelaterat språk.
Helhetsbedömning
Innehåll och form i din text fungerar i huvudsak som en recension för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i din text fungerar relativt väl som en recension för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i din text fungerar väl som en recension för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.