Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa

Skapad 2018-03-26 10:34 i Kvibilleskolan Halmstad
Översikt Europa samt kartkunskap kopplat till olika regioner.
Grundskola 4 – 5 Geografi
Vi kommer ge oss ut i Europa. Där kommer vi att fördjupa oss i kartkunskap om länder, floder, berg och huvudstäder i de olika regionerna. Vi kommer att följa Mårtensson och Holger genom deras resa ut i Europa i filmerna Geografens Testamente Europa. Efter varje film diskuterar vi och gör en gemensam mind map över vilka platser vi besökt. Vi kommer även att läsa om Europa i vår lärobok Geografi åk 4-6 utkik. När temat är slut ska du veta vad EU är, ha kunskaper om hur man söker information i en kartbok, redovisa vilka länder som ingår i Europa samt veta hur våra väderstreck ser ut.

Innehåll

Syftesmål

Vi tittar på de olika europeiska regionerna och lär oss bl a var det bor flest människor samt diskuterar orsakerna till att det. Vi lär oss även hur man hanterar en kartbok och hittar fakta med hjälp av den.

Undervisningens innehåll

Kartkunskap: väderstreck, hur berg, städer och floder är utmärkta. Här arbetar vi mycket med atlas men även med olika program på internet.
Namngeografi: Länder, huvudstäder, bergskedjor, hav, floder mm

Material: kartbok, filmer, läroböcker, internet och stencilmaterial.

Bedömning

Att du kan hantera en atlas med förståelse för bl.a. vad färger och tecken betyder.

Att du har förståelse för genomgångna ord och begrepp

Att du har övergripande kunskap om Europas namngeografi

Att du har kunskap om väderstrecken.

Att du kan förklara vad EU är och vad de gör.

Slutbedömningen blir att skriva ett prov där du placerar ut Europas länder samt några städer. Du kommer också att arbeta i par med en klasskompis där ni redovisar fakta om ett Europiskt land.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: