Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tidningstexter

Skapad 2018-03-26 10:50 i Torpskolan Lerum
Grundskola 8 Svenska
Du kommer under det här arbetsområdet få lära dig mer om de olika texttyperna som du hittar i dagstidningen, t ex artikel, reportage, notis, krönika, recension, insändare och debattartikel. Du ska också under arbetets gång lära dig ett kritiskt förhållningssätt till olika texter och kunna skilja på en objektiv och en subjektiv textframställning.

Innehåll

Undervisning

 • Läsa, analysera och diskutera olika tidningstexters syfte, uppbyggnad, språk och innehåll.
 • Skriva tillsammans
 • Skriva enskilt

Arbetsmaterial

 • Läroboken Bron sidan 48-61( krönikor) samt sidan140-143
 • Kopierat häfte om nyhetsartikelns syfte, innehåll, uppbyggnad och språk.

 

Skrivuppgift

Du ska skriva en krönika, en nyhetsartikel eller ett reportage som skulle kunna publiceras i en dagstidning. Du får välja ämne fritt. Tänk på att skriva om något som verkligen berör och intresserar dig, för att kunna fånga det som är typiskt för texttypen.

 

Tänk på att arbeta enligt skrivprocessen:

 • planera med hjälp av tankekarta eller punktlista
 • skriv ett utkast
 • få respons
 • bearbeta
 • skriv klart

 

Skriv din text i Googledrive.

Öppna Googledrive och skapa ett nytt dokument i mappen svenska. Döp dokumentet till tidningstext.

Sista inlämningsdag bestämmer vi tillsammans.

 

 

Lycka till! /Susanne

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Matris svenska åk 7-9

E
C
A
SKRIVA
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: