Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Min identitet (HA1A & HA1B)

Skapad 2018-03-26 11:24 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Samhällskunskap
Vad gör dig till den du är? Hur påverkas du av att tillhöra ett visst kön, etnicitet, klass? Varför delar vi in människor i kategorier och vad kan det få för konsekvenser? Hur påverkas vår maktställning i samhället utifrån de privilegier vi har? Frågor som dessa är vad vi kommer jobba med i detta område om identitet.

Innehåll

Instruktioner

Utgå från kapitel 2 i Arena eller Forum och kapitlet "Vad är min identet?" i Digilär. Skriv en reflektion där du reflekterar kring hur din identitet formas av följande kategorier. ålder, kön, klass, etnicitet, funktionalitet.

Besvara även följande frågor:

  • Hur går det till när vi bygger gemenskap och utanförskap utifrån dessa kategorier i vårt samhälle?
  • Vilka konsekvenser kan det få för våra sociala livsvillkor att vi grupperar människor enligt dessa kategorier? Både positivt och negativt.
  • Hur ser maktordningen ut i samhället anser du? Vilka grupper har mer makt, vilka har mindre makt och varför? Vilken makt har du?

 

Viktiga ämnesbegrepp att använda dig av i din reflektion: normer, kultur, socialisation, makt, maktordning, privilegier, diskriminering, inkludering, exkludering.

Feedback och inlämning

Omfattning: Din text ska vara mellan 600-1200 ord.

Källor: Du ska ange vilka källor du använder dig av, även Arena och Digilär, med hjälp av fotnotssystem eller parenteser. Samt lägga in källförteckning i slutet.

Feedback från klasskamrat: Innan inlämning kommer du byta text med en klasskamrat. Ni kommer då kommentera och diskutera varandras texter för att lära er något nytt och kunna förbättra er egen text.

Inlämning sker vecka 16 via Unikum och plagiatkontrolleras genom Urkunds system. Glöm inte att skriva namn i dokumentet!

 

Frågor som kan hjälpa dig komma igång med skrivandet

- Ålder. Vad av din identitet tror du har att göra med din ålder och hur kommer du förändras i takt med att du blir äldre? Vad är det t.ex. för skillnad på att vara barn, ungdom och vuxen? Är det någon skillnad att vara ung idag jämfört med när dina föräldrar var unga?

- Könstillhörighet. Hur påverkas din identitet av att du fötts in i att tillhöra ett visst kön? Vilka förväntningar ställs på dig utifrån ditt kön och hur påverkar detta dina val och möjligheter i livet? Kan du uttrycka din personlighet så som du vill eller begränsas du av din könstillhörighet?

- Klasstillhörighet. Vad menas med klass och vilken klass skulle du själv placera in dig i? Har dina föräldrar eller äldre släktingar gjort klassresor? Vilka klassmarkörer omger du och din familj er med?

- Etnisk bakgrund. Vad menas med etnicitet? Är du född och uppvuxen i Sverige, första eller andra generationens invandrare och hur påverkas du av detta? Hur blir man behandlad av samhället beroende på sin etnicitet?

- Funktionalitet. Vad innebär det att fungera enligt normerna eller inte i vårt samhälle när det kommer till sånt som att kunna gå, stå, springa, få plats, men också tala, höra, se och mycket annat? Har du någon funktionsvariation som påverkar dina möjligheter? Om inte, kan du sätta dig in i hur det skulle kunna vara att exempelvis vara rullstolsburen, ha talsvårigheter eller hörsel- eller synnedsättning?

 

Lycka till!

//Hannes

 

 

Uppgifter

  • Utkast på Min identitet för kamratbedömning

  • Slutinlämning av Min identitet

Matriser

Sam
Samhällskunskap 1a1

E
C
A
Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera någon orsak och konsekvens. I analysen diskuterar eleven översiktligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna.
Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar några orsaker och konsekvenser. I analysen diskuterar eleven utförligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna.
Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar flera orsaker och konsekvenser. I analysen diskuterar eleven utförligt och nyanserat orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna.
Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
Eleven kan ge välgrundade argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
Eleven kan ge välgrundade och nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter.
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor samt göra enkla reflektioner om källornas relevans och trovärdighet.
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor samt gör välgrundade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet.
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet.
Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.
Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
Eleven kan, med säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: