Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Statistik

Skapad 2018-03-26 11:25 i Stavby skola Uppsala
Grundskola 7 – 9 Matematik
Hur avläser man en frekvenstabell? Vilka olika typer av diagram finns det och när är de lämpligast att använda? När kan det vara bra att kunna räkna ut ett medelvärde och hur var det nu man gjorde det? Hur ska man bäst lägga upp en statistisk undersökning för att få så rättvisande svar som möjligt?

Innehåll

Mål

Målet när vi jobbar med det här arbetsområdet är att ni ska lära er mer om statistiska undersökningar och beräkningar så att ni kan använda er av det i framtiden.

Innehåll

Det kursiva är från de röda sidorna i boken

 • Tabeller
 • Olika diagram (stapel-, stolp-, linje-, cirkel-)
 • Lägesmått (medelvärde, median, typvärde)
 • Statistiska undersökningar
 • Vilseledande diagram
 • Relativ frekvens
 • Histogram
 • Mer beräkningar med lägesmått

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med uppgifter i boken för att få en bra grund i hur man använder tabeller och diagram.

Vi kommer träna på att göra diagram i Excel.

Vi kommer arbeta med EPA-uppgifter för att träna vår problemlösningsförmåga.

Vi kommer göra uppgifter muntligt (i par). 

Ni kommer själva få planera och genomföra flera undersökningar, varav en är lite mer omfattande (inlämningsuppgiften)

 

Så här visar du dina kunskaper

Som vanligt tittar jag på ert arbete i klassrummet och utgår från de fem förmågorna (begreppsanvändning, metodanvändning, problemlösningsförmåga, resonemangsförmåga och kommunikationsförmåga).

Det finns ingen egen bedömningsmatris till denna planering utan jag sammanväger i de andra matriserna vi haft under terminen, bedömningsaspekterna är samma.

Jag kommer titta extra på den inlämningsuppgift ni gör i slutet av arbetsområdet (finns på Teams)

 

 

Uppgifter

 • Inlämningsuppgift statistik

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  Ma  7-9
 • Bedömningar av risker och chanser utifrån datorsimuleringar och statistiskt material.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: