Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO - Att leva tillsammans

Skapad 2018-03-26 11:30 i Sandlyckeskolan Båstad
Planering för klass 3A och 3B.
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. Idag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem kopplade till globalisering, interkulturella relationer och hållbar samhällsutveckling. Kunskaper om samhället ger oss verktyg så att vi kan orientera oss och ta ansvar för vårt handlande i en komplex värld.

Ur LGR11

Innehåll

Syfte:

• Eleven skall få förståelse om orsaker och konsekvenser till att någon flyttar, både inom Sverige och mellan länder.

 

När gör vi det?

Vi arbetar med området från vecka 14 till 23.

 

Hur

Att leva i världen

• Eleverna skall kunna de olika världsdelarna, världshaven samt några av länderna i Europa. De skall ha kännedom om att Sverige är indelat i landskap, samt veta vilket landskap vi bor i.

• Eleverna skall få kunskap om den vetenskapliga teorin bakom livets och människans uppkomst.

• Eleverna skall kunna de olika tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.

• Eleverna skall få kunskap om forntida spår i naturen (ex. fossiler och runstenar).

• Eleverna skall få kännedom om nordisk mytologi och dess gudar.

• Eleverna skall arbeta med nyheter i form av tidningar, TV och internet.

•Eleverna skall få kännedom om några likheter, skillnader och högtider hos kristendom, judendom och islam.

Att undersöka verkligheten

• Eleverna skall men hjälp av en tidslinje få kännedom om urtid, forntid och nutid.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3

Matriser

SO
SO år 3 16/17

Nivå 1
Nivå 2
Att leva tillsammans
• Jag deltar i diskussioner gällande olika livsvillkor, och vilka konsekvenser det kan få om man flyttar - inom Sverige eller mellan länder.
Att leva i världen
• Jag kan något av världshaven.
• Jag kan de tre stora världshaven / oceanerna.
• Jag vet vilken världsdel jag bor i och kan ytterligare någon världsdel.
• Jag kan de sju världsdelarna.
• Jag kan nordens länder.
• Jag vet att Sverige är indelad i landskap, samt vilket jag bor i.
• Jag känner till att att livet på jorden startade i vattnet och hur livet på land startade, enligt vetenskaplig teori.
• Jag kan förklara vad ett däggdjur är, samt vet att människan är ett däggdjur.
• Jag känner till att man delar upp forntiden i stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
• Jag vet varför de olika tidsåldrarna fått sina namn och känner till hur man levde under de olika tidsåldrarna.
• Jag känner till några naturfenomen som uppstått efter inlandsisen (ex jättegrytor, fossiler och rundhällar).
• Jag kan förklara hur några olika naturfenomen uppstått efter inlandsisen.
• Jag känner till att man i Sverige förr trodde på Asagudar, samt kan namnge någon av dessa gudar.
• Jag kan namnge några Asagudar och dess uppdrag.
• Jag känner till några olika informationskällor (ex. TV, tidningar, böcker och internet).
• Jag vet vad en löpsedel är och kan åter en rätta en nyhet som jag läst, hört eller sett på tv.
• Jag känner till att det finns andra religioner i världen, t ex judendom och islam.
• Jag känner till några högtider och likheter mellan judendom, kristendom och islam.
Att undersöka verkligheten
• Jag kan i vilken ordning urtid, forntid och nutid kommer.
• Jag kan i vilken ordning forntidens delar kommer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: