Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NyF Var rädd om dig själv och miljön VT18 v.15-23

Skapad 2018-03-26 12:35 i Nyhemsskolan Halmstad
Grundskola F – 1 Svenska Svenska som andraspråk Idrott och hälsa Bild NO (år 1-3)
Ett tematiskt arbete om kroppen och vad den mår bra av samt vad vi kan göra för att vara rädd om natur och miljö.

Innehåll

Utgångspunkt

Barnen vill lära sig mer om kroppen och rörelse. De vill arbeta med  källsortering och återvinning. I läroplanen: Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling. Kost, sömn och fysisk aktivitet och hur de påverkar hälsa och välbefinnande.

Konkretisering av målen

 

- Skilja hälsosam och ohälsosam mat.

 

- Veta hur jag sköter min kropp. (personlig hygien, hälsosamma vanor).

 

- Ge exempel på hur jag själv kan vara rädd om miljön.

Genomförande

 

Utflykter

 

Skräpplockning och sortering.

 

Filmer: Barr och pinne (ur.se)

 

Diskussioner med mindmaps.

 

Undersöka skolans och familjens återvinningsvanor.

 

Matvanor

 

Fysisk aktivitet

 

Arbeta med ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet. (t.ex. hygien, hälsa, återvinning, miljö)

 

Arbetsområdet avslutas med att vi genomför Bamseloppet.

Dokumentation och bedömning

 

Väggtidning som dokumenterar arbetet.

 

Vi går tipspromenader med frågor som utvärderar barnens lärande.

 

Barnen får arrangera en återvinningsövning som de får testa sina familjer på när vi har Nyhemskvällen 8/5.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
  Gr lgr11  -
 • Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider, utifrån elevernas erfarenheter och intressen.
  Gr lgr11  -
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Gr lgr11  -
 • Kost, sömn och fysisk aktivitet och hur de påverkar hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: