Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FRIPP Skapande

Skapad 2018-03-26 13:03 i Lorensberga F-3 Ludvika
Grundskola F
Vad är skapande och estetiska uttrycksformer? Hur jobbar fritids med Skapande och estetiska uttrycksformer?

Innehåll

 

Verksamheten på fritidshemmet ska främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt.

Eleverna ska uppmuntras och utmanas att pröva egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling. På så sätt ges de möjlighet att utveckla kreativitet, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga. Vi ska också ta tillvara på elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för och sin förmåga att kommunicera med olika språkliga uttrycksformer.

Skapa och konstruera i olika material och digitala verktyg

 • Sång, musik, drama, dans och film
 • Pyssel

 

Vad tränar vi genom detta?

 • social förmåga (samarbete, följa instruktioner och leda andra, tålamod)
 • kreativitet
 • tillit till sin förmåga - "jag kan"
 • prova roller, skapa identitet
 • våga prova nytt
 • använda digitala verktyg

 

Elevinflytande

I vår förslagslåda, där barnen får skriva ner sina idéer, har det önskats att få göra ett eget program. Personalen tillgodoser material så barnen får genomföra önskemålet.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: