👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ondskan av Jan Guillou

Skapad 2018-03-26 13:26 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Du kommer att läsa boken ”Ondskan”, skriven av Jan Guillou. Under tiden du läser kommer du att besvara frågor och diskutera i mindre grupper samt helklass. Du kommer att kunna välja mellan att läsa originalversionen eller en lite mer lättläst variant. Du kommer du att få arbeta med frågor till boken för att testa läsförståelsen och du kommer även att få göra skrivuppgifter med kopplingar till boken. När vi läst ut boken kommer vi gemensamt titta på filmen, där du kommer att få skriva en uppsats om likheter och skillnader mellan bok och film.
Grundskola 8 Svenska som andraspråk
Du kommer att läsa boken ”Ondskan”, skriven av Jan Guillou. Under tiden du läser kommer du att besvara frågor och diskutera i mindre grupper samt helklass. Du kommer att få arbeta med frågor till boken för att testa läsförståelsen och du kommer även att få göra skrivuppgifter med kopplingar till boken. När vi läst ut boken kommer vi gemensamt titta på filmen för att kunna urskilja likheter och skillnader mellan bok och film. Sista lektionen kommer du att få göra en bokrecension av boken.

Innehåll

Ondskan

Syfte

Syftet med detta arbetsområde är att du ska få möjlighet att läsa en skönlitterär bok och även samtala/skriva utifrån olika frågeställningar. När vi läst boken så kommer vi även att se filmen Ondskan och därefter jämför vi likheter och skillnader mellan bok och film.

 

Arbetssätt

Vi inleder arbetsområdet med att presentera boken samt författaren Jan Guillou.                                                                                                     Vi kommer att läsa/lyssna på cirka 50 sidor i veckan och det kommer att bli läsning både hemma och i skolan.                                                                        

Vi arbetar i grupper med frågor som rör textens innehåll dels sådant som du kan hitta i texten och även frågor där du måste läsa mellan raderna och dra egna slutsatser.                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma hur väl du svarar på frågorna till texten och om du kan läsa mellan raderna och dra egna slutsatser med hjälp av egna erfarenheter och texten du läst.

Jag kommer även att bedöma dina texter språkligt, men framförallt hur väl du utvecklar dina egna tankar och erfarenheter.

Jag kommer att bedöma hur väl du deltar i de olika diskussionstillfällena. 

Vi skriver loggbok.

Vi skriver recension på boken.

Vi redovisar muntligt i grupper.

Vi ser filmen Ondskan.

 

Matriser

SvA
Ondskan av Jan Guillou

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tolka och resonera
Du kan utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i boken.
Du kan utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna.
Du kan utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna.
Skriva
Du kan skriva olika typer av texter med ett ganska varierat språk och du binder ihop texten på ett enkelt sätt. Du använder regler för hur man skriver på ett ganska bra sätt.
Du kan skriva olika typer av texter med ett varierat språk och du binder ihop texten på ett utvecklat sätt. Du använder regler för hur man skriver på ett bra sätt.
Du kan skriva olika typer av texter med ett mycket varierat språk och du binder ihop texten på ett välutvecklat sätt. Du använder regler för hur man skriver på ett mycket bra sätt.