Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 2018

Skapad 2018-03-26 14:43 i Mörsils förskola Åre
Förskola
Från Läroplanen för förskolan Lpfö 98 Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.

Innehåll

Genom att: arbeta projektinriktat med fokus på ovanstående mål. I arbetet med matematik involverar vi barnens olika språk och bygger på svenska ordförrådet.

Vi använder oss av ett årshjul där matematik ligger jan-mars. Fokus i projekten blir matematiska termer och att öka förståelsen för rum, form, läge och riktning. Barnen skall även stöttas i att utveckla sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera och för att pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.

Vi räknar på olika språk och använder oss av TAKK som stöd

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: