Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi och energiomvandlingar vt18

Skapad 2018-03-26 14:48 i Torpskolan Lerum
Grundskola 8 Teknik Fysik
Vad är energi? Hur fungerar en energikälla? Hur förs energin över till en ipad? Hur kan framtidens energilösningar se ut? Detta är frågor vi ska jobba med nu!

Innehåll

Lära oss om energi, vad det är, hur energiprincipen lyder, hur kan energi omvandlas och samt hur vi kan spara på energi. 

 

Bedömning kommer att ske på följande sätt:

 1. Läxförhör om energiomvandlingar och begrepp som generator, transformator, likström och växelström (tor v13)
 2. Liten laboration Kork och termometer (Bara slutsats ska lämnas in)
 3. Diskussioner och arbeten på lektionstid
 4. Presentera fördelar och nackdelar med olika energikällor (i enkel tabell i punktform)
 5. inspelningar från "debatt", där du argumenterar dina val av energikällor och placering av de samma på "Ön" samt hur du diskuterar med din klasskamrat. (foto på ön med dina placeringar måste lämnas in)

Centralt innehåll från Läroplanen Fysik:

Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.

 • Hur tekniska lösningar kan bidra till hållbar utveckling.
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen.
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Uppgifter

 • Energiformer och omvandlingar

 • ÖN - debatt om val av energikälla på ö

 • Energikällor redovisning

 • För- och nackdelar med olika energikällor

Matriser

Fy Tk
Bedömning av förmågor i fysik "Energi"

Ej bedömt
E
C
A
Förmåga att:
använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Förmåga att:
använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Förmåga att:
använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Förmåga att:
använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Fy
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums upp-byggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Förmåga att:
använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Fy
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: