👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SV: Litteraturhistoria

Skapad 2018-03-26 15:02 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Det har under skilda perioder funnits olika trender i litteraturen, för precis som modet påverkas litteraturen av sin tid...

Innehåll

I det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med:

- Att du skall få en överblick över de viktigaste trenderna i litteraturen under de senaste århundraden

- Att kunna se vilka trender de "odödliga författarna" passar in i

- Att du skall kunna använda dina kunskaper när vi pratar om de olika författarna och kunna se vilken litteraturinriktning som författaren är påverkad av

 

De epoker vi kommer att beröra är:

- Antiken

- Medeltiden

- Renässansen

- Upplysningen

- Romantiken

- Realismen

- Naturalismen

 

Frågor vi kommer att arbeta utifrån är:

- Hur ser samhället ut

- Vad finns det för tankar som dominerar

- Vad är typiskt för epoken i berättandet och skrivandet

 

Mer info kommer...

Matriser

Sv SvA
SV: Litteraturhistoria matris

Grundläggande kunskaper:
Utvecklade kunskaper:
Välutvecklade kunskaper:
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt.
Du kan göra enkla sammanfattningar muntligt av olika texters innehåll.
Du kan göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll.
Du kan göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll.
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Du kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Du kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Du kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Du drar till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Du drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Du drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.