Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Pupporna V 14-17

Skapad 2018-03-26 15:34 i Hattstugans förskola Svedala
Förskola
Denna period kommer vi att ha fokus på att arbeta med jaget. I matematik fortsätter vi med begreppen kring vikt och volym och i värdegrundsarbete att kunna vissa hjälpsamhet i groventrén med och utan instruktioner. Vi kommer denna period även att avsluta Före Bornholmsmodellen, vår sista saga är Sagan om Vanten.

Innehåll

 

 

Vecka: 14 -17.

 

Lektionsplanering Grupp: Pupporna

 

 

Måndag:

 
 

 

Lektion 1: V14 Annandag Påsk - stängt

Lektion 2: V14. Annandag Påsk -stängt.

Lektion 3: V14 Annandag Påsk -stängt.

Lektion 1: V15 Språk Före Bornholmsmodellen Saga 10 Tillfälle 5

Lektion 2: V15 Utedag Matematik, vikt och volym. Jämnvikt, tungt-lätt, mycket-lite, mer-mindre, mest, tyngre. Använd mjölförpackningar att plantera tomatfrö i ½ liter jord. Använda dl och litermått. Brandbilslekplatsen.

Lektion 3: V15 Kamratskap, visa hjälpsamhet i groventrén och vid matbordet. Med eller utan instruktion av vuxen. Filma, fotografera och samtala kring bilderna.

Lektion 1: V16 Samling - Tema Kamratskap med fokus på vår teater.

Lektion 2: V16 Utedag  Utflykt till Bara Backar. Vikt och volym matematik. Ta med våg. Barnen får plocka material på vägen. Reflektera över lätt/tungt.

Lektion 3: V16 Kamratskap, visa hjälpsamhet i groventrén och vid matbordet. Med eller utan instruktion av vuxen. Filma, fotografera och samtala kring

 bilderna.

Lektion 1: V17 Kamratskap, visa hjälpsamhet i groventrén och vid matbordet. Med eller utan instruktion av vuxen. Filma, fotografera och samtala kring bilderna.

Lektion 2 och 3: V 17 Utflykt Naturvetenskap. Vi går på utflykt till stora Dungen. Leta vårtecken Insekter och djur. Ta med luppar, akvarielådorna, spadar etc. Vi äter där. Få maten körd dit. Barnens tankar om vad vi har hittat. Reflektera över vilka växter och djur vi hittat. Ta med böcker.

 

Mål: (Klicka i läroplansmål på Unikum) 

Tankar inför kommande lektioner: Vi observerar under lektionerna och antecknar i våra post-it böcker vilka som har förstått begreppen och inte. I kapprummen antecknar vi vilka som hälper någon annan utan att en vuxen ger instruktion om det.  Vi filmar och låter barnen titta och reflektera kring det. Vi måste kunna mäta vilka som har förstått begreppet kamratskap och att man gör det av egen vilja och känsla.               

 Onsdag:

 

Lektion 1: V14  Språk Före Bornholmsmodellen Saga 10 Tillfälle 3 
Lekarbete med 1 grupp barn. Konstruktionslek.

Lektion 1: V15-17 Samling - Tema Kamratskap med fokus på vår teater.

Lektion 1: V15-17 Lekarbete med 1 grupp barn. Konstruktionslek.

Lektion 2:V 14-17 Gymnastik i 2 grupper, barnen födda 2013 har gymnastik med Lis och ska byta om. Barnen födda 2014 har gymnastik med Camilla. Välj bland planeringar för gymnastik. När vädret tillåter börjar vi med utegymnastik.

Lektion 3: V 14-17 Kamratskap, visa hjälpsamhet i groventrén och vid matbordet. Med eller utan instruktioner av vuxna. Filma, fotografera och samtala kring bilderna.

Mål: (Klicka i läroplansmål på Unikum) 

Tankar inför kommande lektioner:                 

Torsdag: 

Lektion 1: V 14-17 Samling - Tema Kamratskap med fokus på vår teater. Reflektion tillsammans med barnen om hur? Vilka djur?, Komma på handling och träna på den. Komma på en sång och träna på den.

Lektion 2: V14, 15 och 17 Tema Kamratskap - De barn som ej gjort sina dockor får se på sig själva i speglar. Vilken färg på ögon, hår, hud, mun etc. Får färglägga sina jag-dockor.  De barn som är färdiga börjar med rekvisita inför Teatern. 

Lektion2: V 14-16 Barn födda -14. Musiklek med Pernilla. 9.50 - 10.20.

Lektion 2: V16 Teater på Spångholmsskolan kl. 10.30. Barn födda 12, 13 och 14. 

Lektion 3: V 14-17 Kamratskap, visa hjälpsamhet i groventrén och vid matbordet. Me

 d eller utan instruktion av vuxna. Filma, fotografera och samtala kring bilderna.


Mål: (Klicka i läroplansmål på Unikum) 

Tankar inför kommande lektioner:

 
 
 

 

Kopplingar till läroplanen

  •  Lpfö98 Rev. 2016Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

  •  Lpfö98 Rev. 2016Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

  •  Lpfö98 Rev. 2016Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

  •  Lpfö98 Rev. 2016Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

  •  Lpfö98 Rev. 2016Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,

  •  Lpfö98 Rev. 2016Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

  •  Lpfö98 Rev. 2016Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 

 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: