Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kol och kolföreningar

Skapad 2018-03-26 15:46 i Tiundaskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 NO (år 1-3) Kemi
Det finns kolatomer i luften, i marken och i det mesta som vi äter. Våra kläder, skor, plastpåsar, bensin, mobiltelefoner och din kropp innehåller också kol. Kol är ett grundämne som är nödvändigt för allt liv på jorden. Kol som grundämne finns i många former, t ex som grafit i ditt pennstift eller i diamanter som används som smycken och som slipmedel i borrar. Det finns fler kemiska föreningar med kol än utan. Exempel på grupper av kolföreningar är kolväten (som utvinns ur olja) och alkoholer. Ett stort antal ämnen har kemister jobbat fram - många mycket farliga. .

Innehåll

 

När vi är klara med arbetsområdet ska du kunna:

Organisk kemi- kolets kemi

 •  förklara varför organisk kemi också kallas kolföreningarnas kemi
 •  redogöra för några ämnen som består av bara kolatomer och någon egenskap hos dessa
 •  veta varför det finns så många olika kolföreningar
 •  känna till något farligt s k klorerat kolväte

Kolväten 

 • redogöra för vad som är gemensamt för alla kolväten
 • redogöra för några vanliga kolväten, deras uppbyggnad och vad de används till, kunna skriva summaformel och strukturformel
 • redogöra för hur man behandlar råolja och framställer de olika kolvätena

Fossila bränslen

 • veta vilka bränslen som är fossila bränslen och hur de har bildats
 • förklara skillnaden mellan fossila bränslen och biobränslen
 • ge exempel på produkter som kan framställas ur olja
 • förklara hur en fraktionerad destillation går till
 • förklara vad som bildas vid förbränning av fossila bränslen
 • förklara varför förbränningen av fossila bränslen bör minska och vad man kan göra för att minska den

Alkoholer

 • redogöra för några av alkoholers egenskaper
 • känna igen en alkoholmolekyl
 • kunna skiva den kemiska formeln/strukturformeln för några vanliga alkoholer samt deras strukturformel
 • några av alkoholernas användningsområden

 

Viktiga begrepp:

Organisk kemi, grafit, diamant, grafen

Kolväte och metanserien (alkaner)

Strukturformel, molekylformel (kemisk beteckning/summaformel)

Fossilt bränsle och biobränsle

Fraktionerad destillation

Alkohol och hydroxylgrupp

 

Bedömning:

 • Bedömningen kommer att ske löpande genom muntliga diskussioner, laborationer samt övningar
 • Vi kommer att ha ett avslutande skriftligt förhör

 

 

 

Matriser

NO Ke
Kunskapskrav kemi

E
C
A
.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: