Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Social Media

Skapad 2018-03-26 17:03 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Engelska
In this project we will talk about social media and internet usage and discuss how it affects us and the way we communicate with each other. We will look at different types of texts and other medie. The final assignment will be an argumentative essay where different topics related to social media and internet usage can be chosen from. There will also be discussions in small groups that will be assessed.

Innehåll

The aim of this project is to learn about and discuss orally and in writing our attitude to social media, the way we interract with each other via social media and the way it affects us.

We will listen to people talking about it, discuss cell phone addiction and internet safety. You will write an argumentative essay at  the end of the project.

Reference to curriculum:

 

Matriser

En
Social Media

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
E
C
A
Läsa
förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
Vi läser artiklar och ser på olika filmer och bilder och diskuterar dessa i form av diskussionsfrågor och muntliga diskussioner
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Du kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Skriva
formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
Samtal och diskussioner samt argumentation.
VI skriver argumenterande texter om sociala medier
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig även med flyt och viss anpassning till syfte mottagare och situation.
Bearbeta
anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
VI skriver och bearbetar argumenterande texter om sociala medier
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Samma krav som för C
Interaktion
formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
Samtal och diskussioner samt argumentation.
Vi diskuterar frågor kring sociala medier och spelar in podcasts
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Realia
reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
Vi diskuterar hur social medier påverkar oss och andra människor i världen
Du diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: