Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bara vanligt vatten

Skapad 2018-03-26 17:37 i Östad skola Lerum
Grundskola 4 Kemi Biologi
Vatten. Det kanske allra viktigaste ämnet på vår jord. Men vad består det egentligen av? Och

Innehåll

Det här kommer du att arbeta med:

 • Vattnets aggregationsformer och kretslopp.
 • Vad atomer och molekyler är.
 • Varför vattnet är så viktigt för vår kropp.
 • Läsa texter, diskutera och samtala i par, grupp och helklass.
 • Experiment som har med vatten att göra
 •  

Det här kommer jag att bedöma:

 • Din förmåga att använda de begrepp som hör till området. 
 • Hur du dokumenterar de experiment du gör.
 • Att du kan förklara hur vattnet kommer in i våra hus och vart det tar vägen när vi använt det. 
 • Att du kan välja eller tillverka adekvata bilder till ditt arbete. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: