Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The Book Circle - yr 8

Skapad 2018-03-26 22:08 i Gemensamt i Borlänge Borlänge
En bokcirkel där eleverna i grupp om ca. fyra läser samma bok. Sammanlagt finns fyra olika uppgifter kopplat till boken, men varje elev genomför en av dessa uppgifter varje vecka. Varannan lektion läser eleverna, varannan redovisar de sina uppgifert i sin grupp, muntligt med hjälp av förberett material som får i ett häfte.
Grundskola 7 – 9 Engelska
This is a reading project in which every person in the group has the responsibility to accomplish one of four tasks every week - in total eight lessons during w.12-18. To make this task meaningful, interesting and educational, it is of great importance that you fulfil your part every week!!

Innehåll

The different tasks

1) The Leader of the Discussion 

a) Lead the discussion

 1. Make everyone get the same space when it comes to talking.

 2. Make sure that everyone reports their task, find out whether anyone has any questions to ask about the text (i.e. if he/she has reacted on something, if the person doesn’t understand or finds anything less good).

 3. Ask if anyone has anything he/she wants to comment on or add to the discussion.

 4. After the present session, you write the summary together with your group members.

b) Make a short summary

 1. Of the part read for the meeting of the day, write the summary down in the booklet.

 2. Choose two quotes from the text, reflect on them and give examples from the book to support your choice of quotes and write these down in the booklet as well.

 3. Share your summary, quotes and reflections with the group, but also invite the others to the discussion by asking them of their reflections and opinions.

2) The Phrase-and-Word-Finder + The Illustrator

a) The Phrase-and-Word-Finder

 1. Make a list of 5 phrases and 5 words - different/difficult/important/useful.

 2. Look them up in a dictionary and write an explanation in English.

 3. Copy the phrase-and word-list and hand out to the group members.

 4. Prepare an exercise to do with your mates in which you work with your phrases and words and your group members learn them.

 5. In the end of the Book Circle there will be a phrase-and-word-test of your 4 lists!

b) The Illustrator

 1. Make a storyboard - draw pictures - of two important settings (places) in the book.

 2. Describe why these two settings are so important – both in writing and speaking.

 3. Support your thoughts with examples from the book and tell the group about your reflections.

   

3) The Character Examiner

 1. Observe two characters in the text.

 2. Describe them (characteristics, what they like/dislike, their thoughts and opinions, behavior, etc.).

 3. Add two quotes that supports your description of each character.

 4. Compare the two characters to each other, as well as with yourself. Examine similarities and differences and motivate by giving examples from the book and by giving your own reflections and opinions.

4) The Detail Finder

 1. Find at least two details/facts and describe them (e.g. items, music, literature, places).

 2. Write about why each of them is mentioned in the book, how it’s used, etc.

 3. Support your explanations by giving examples from the book.

 4. Give your personal views about the details/facts.


Way of working

You are going to:

·         Read a novel in English

·         The book will be divided into four parts and for every part you are going to prepare one of four tasks (1.The Leader of the Discussion/2. The Phrase-and-Word Finder + The Illustrator/3.The Character Examiner/4.The Detail Finder) which will be presented in the group discussion during lesson.

Material

·   The novel

·    The booklet The Book Circle

·     Dictionary

·    The Internet (searching for details/facts)

 

 

Method

You will work:

 • by yourself (read the book + write and prepare the oral presentation of the task)
 • in the group (oral presentation of the prepared task as well as a discussion of the text)

 

Time schedule

Week 13

Wednesday 28/3

- Present the instructions

- Get the books

- Plan the reading schedule, - Read and prepare session 1

 

Thursday 29/3

Read and prepare session 1

Week 15

Wednesday 11/4

Present session 1

 

Thursday 12/4

Read and prepare session 2

Week 17

Wednesday 24/4

Present session 2

 

Thursday 25/4

Read and prepare session 3

Week 16

Wednesday 18/4

INBLICK

 

Thursday 19/4

INBLICK

Week 18

Wednesday 2/5

Present session 3

 

Thursday 3/5

Read and prepare session 4

Week 19

Wednesday 9/5

Present session 4,hand in the booklet

 

Thursday 10/5

- "Left-overs"

- Evaluation The Book Circle

- Old NP Speaking - TEST

 

 

Examination

1. You will hand in the booklet when the work is done (Wednesday 9/5)

2. The discussions you will have when presenting your tasks are also a part of the examination and will be added to the grading of the booklet.

3. You will have a word test of your group's phrases and words.

Uppgifter

 • The Book Circle The booklet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9

Matriser

En
Matris Engelska - The Book Circle , Domnarvets skola

E
C
A
Förstå skrift
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer
Redogöra, diskutera & agera
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Välja & använda strategi
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning
Formulera sig i skrift
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
Diskutera och jämföra
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kundskaper
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kundskaper
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kundskaper
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: