Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hjortronet Forsbergsminne Barns utveckling och lärande

Skapad 2018-03-27 09:42 i Forsbergs minne förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den

Innehåll

 

Vi vill att barnen på Forsbergsminne:

 

 • Får utmaningar och öppna frågor

 • Får prova sina hypoteser och har medupptäckande vuxna runt sig

 

 • Uppmuntras till egna initiativ

 • Får sina tankar och funderingar bekräftade

 • Får tid att försöka själv

 • Möts av vuxna som har en tillit till barns förmåga

 

Vi har valt detta tema " Du liknar ingen annan"för att alla barn oavsett bakgrund och förutsättning får tillit till sin förmåga och en förståelse för att alla barn är lika olika. Olika kulturer och språk möts på vår förskola och vi vill att barn får möjlighet att utveckla sitt modermål såväl som svenska. Just möjligheten att kunna möta annorlunda skapar styrka. Barn får möjlighet att bli något annat än det de är just nu. Att deras möjligheter till att kunna utvecklas till tänkande, reflekterande omsorgsfulla och trygga människor ökar i mötet med andra.  Vi vill att barnen får vara med om skapande, lek, bild, rörelse, sång, musik, dans och drama. Vi förväntar oss att barnen är trygga och vågar uttrycka sig i olika sammanhang och på olika sätt. Vi vill att barnen på olika sätt uttrycker att – Jag kan…! Jag vill försöka…!

Vi började med att förändra i lek- och lärande miljön.

 • Ej indelade i fasta grupper utan intresset skulle styra

 • Faktaböcker, vi lånade från biblioteket, sattes i de olika ”rummen” som t.ex. kokböcker i familjerummet, bilar i bilrummet, legobok vid legobygget, pysselbok vid pysselbordet osv.

 • Att ge barnen inflytande

 • Utifrån barnens olika kulturer bestämde vi oss för att fortsätta med temat "Du liknar ingen annan" som vi arbetat med under hela hösten. Vi utmanar barnen i sitt stora intresse för "pärlande" att pärla olika flaggor som sätts upp runt vår egengjorda världskarta.
 • Barnens stora bygg- och konstruktionsintresse vill vi ta vara på genom att besöka och titta på barnens olika hus för att sedan arbeta vidare med bygg och konstruktion på olika sätt.
 • Vi utmanar barnen i deras bildskapande genom att de får måla sina hus utifrån foto.
 • Rita av sina dörrar utifrån foto.
 • Vår ambition är att på något sätt uppmärksamma olika länders matkultur.
 • Vi dokumenterar med bilder och barnens arbeten både på väggar och i barnens lärloggar.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: