Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fred och konflikt

Skapad 2018-03-27 09:44 i Gullvivaskolan Grundskolor
Eleverna får ta del av olika konflikter i världen samt hur man gör för att lösa dessa på fredlig väg. Vi arbetar även med olika hjälporganisationer och FN - rollspel.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Hur kommer det sig att människor krigar? Och vad gör egentligen en medlare? Du ska få arbeta med fred och konflikt där du ska lära dig mer om bl.a. mänskliga rättigheter, hjälporganisationer och varför en konflikt uppstår samt hur man kan lösa den.

Innehåll

Syfte

Kunna reflektera över mänskliga rättigheter och demokratiska värden samt hur man arbetar inom FN och andra organisationer för att nå fredliga lösningar i konfliktområden.

Lektionsinnehåll

 Impuls Samhälle 3

Filmer

Stenciler

Diskussioner

 

 

Examination

Du kommer göra en skriftlig reflektion, ett skriftlig prov om ord och begrepp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
  Sh  7-9
 • Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
  Sh  7-9
 • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
  Sh  7-9
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.
  Sh  7-9
 • Europeiskt och nordiskt samarbete, dess bakgrund och innehåll.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Samhällskunskap 9

F
E
C
A
1
Samhällsstrukturer
Du har baskunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
2
Undersöka strukturer i samhället
Du kan undersöka och beskriva hur sociala, mediala, rättsliga och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar. Du beskriver hur samhällsstrukturerna hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Du kan undersöka och beskriva hur sociala, mediala, rättsliga och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.Du beskriver hur samhällsstrukturerna hänger ihop med varandra på ett utvecklat sätt.
Du kan undersöka och beskriva hur sociala, mediala, rättsliga och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar. Du beskriver hur samhällsstrukturerna hänger ihop med varandra på ett välutvecklat sätt.
3
Använda begrepp
Du kan använda begrepp på ett ganska bra sätt när du beskriver hur olika samhällsstrukturer hänger ihop med varandra.
Du kan använda begrepp på ett bra sätt när du beskriver hur olika samhällsstrukturer hänger ihop med varandra.
Du kan använda begrepp på ett mycket bra sätt när du beskriver hur olika samhällsstrukturer hänger ihop med varandra.
4
Påverka och påverkas
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur människor och samhällen påverkar varandra. Du beskriver saker som har betydelse för människors möjlighet att påverka sitt och andras liv. Du beskriver hur de sakerna hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur människor och samhällen påverkar varandra. Du beskriver saker som har betydelse för människors möjlighet att påverka sitt och andras liv. Du beskriver hur de sakerna hänger ihop med varandra på ett utvecklat sätt
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur människor och samhällen påverkar varandra. Du beskriver saker som har betydelse för människors möjlighet att påverka sitt och andras liv. Du beskriver hur de sakerna hänger ihop med varandra på ett välutvecklat sätt
5
Undersöka samhällsfrågor
Du kan undersöka frågor om samhället ur olika perspektiv. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur de hänger ihop med varandra .
Du kan undersöka frågor om samhället ur olika perspektiv. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur de hänger ihop med varandra .
Du kan undersöka frågor om samhället ur olika perspektiv. Du diskuterar på ett välutvecklat hur de hänger ihop med varandra .
6
Värdera & uttrycka ståndpunkter
Du kan diskutera och värdera på ett enkelt sätt vad olika människor tycker om samhället. Du byter mellan olika perspektiv på ett ganska bra sätt.
Du kan diskutera och värdera på ett utvecklat sätt vad olika människor tycker om samhället. Du byter mellan olika perspektiv på ett bra sätt.
Du kan diskutera och värdera på ett välutvecklat sätt vad olika människor tycker om samhället. Du byter mellan olika perspektiv på ett mycket bra sätt.
7
Mänskliga rättigheter
Du kan beskriva vad de mänskliga rättigheterna betyder. Du ger exempel på hur man bryter mot och respekterar dem i olika delar av världen.
Du kan beskriva vad de mänskliga rättigheterna betyder. Du ger exempel på hur man bryter mot och respekterar dem i olika delar av världen.
Du kan beskriva vad de mänskliga rättigheterna betyder. Du ger exempel på hur man bryter mot och respekterar dem i olika delar av världen.
9
Källor
Du kan använda olika källor på ett ganska bra sätt för att söka information om samhället. Du diskuterar på ett enkelt sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan använda olika källor på ett bra sätt för att söka information om samhället. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan använda olika källor på ett mycket bra sätt för att söka information om samhället. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: