Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prov i Perspektiv

Skapad 2018-03-27 09:53 i Östergårdsskolan Halmstad
Skapa ett centralperspektiv.
Grundskola 7 Bild
Perspektiv är inom konst, bl.a. arkitektur, ett system för att avbilda tredimensionella objekt på ett tvådimensionellt bildplan. Horisont, centralpunkt, perspektivlinjer. •Detta är tre nödvändiga begrepp: Horisontlinjen är en rät linje som går tvärs över papperet. Som namnet berättar är den horisontell, vågrät. Hur högt eller lågt den ligger på papperet beror på tecknarens eller fotografens höjd i förhållande till det som avtecknas eller fotograferas. Om den ligger lågt brukar man tala om grodperspektiv, och den ligger högt om fågelperspektiv. Perspektivlinjer är de linjer som löper inåt i bilden och som skapar illusionen, känslan, av djup. Perspektivlinjerna möts alltid i en enda punkt, centralpunkten, eller flyktpunkten som den också kan kallas. Det är denna punkt du utgår ifrån när du skapar ditt djup i bilden.

Innehåll

 

Du har nu arbetat under tre veckors tid med centralperspektiv där du utgår från en centralpunkt eller mittpunkt för att skapa ett djup i din bild. 

Nu är det dags för prov. Har du gjort rätt på övningen ni startade uppgiften med samt jobbat bra med din stad i centralperspektiv kommer provet inte vara någon större utmaning. 

Men det jag vill att du tänker på inför provet är:

Var noggrann och slarva inte.

Var precis, använd linjal, rätvinkellinjal. Lägg alltid linjalen kant i kant med pappret för att få raka streck. 

Gör det snyggt, raka och enkla linjer. 

 

Uppgifter

 • Centralperspektiv övning

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
Bedömningsmatris Bild årskurs 7-9

Har bedömts under terminen
E
D
C
B
A
Bildframställning / kommunikation
Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap. Det ska gå och se ett budskap/känsla i verket/bilden.
 • Gr lgr11
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår..
Tekniker
Eleven ska skapa bilder med olika digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg och kunna behärska olika former av material.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dess kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Bildkomposition
Eleven kombinerar olika bildelement och material.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
Idéutveckling
Eleven ska arbeta självständigt och göra ett verk till sitt egna. Eleven ska kunna koppla samman gamla kända verk med nyare verk och egna idéer och uttryck.
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Ansvar
Hur aktiv är eleven under arbetets gång och hur självgående är eleven.Eleven ska även kunna berätta vad denna gör när läraren frågar.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Bildpresentation
För vem och varför har eleven skapat sitt verk sak synas i bilden.
Dessutom kan eleven kan presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Reflektion
Eleven ska kunna förklara hur denna har arbetat och tänkt under arbetets gång. Vad har lyckats eller inte och varför?
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Bildanalys
Eleven kan beskriva bilder och verks uttryck, vad den föreställer, dess budskap, existens.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Begrepp
Eleven använder ord som tillhör bildens/konstens värld.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.

Ny rubrik

Har bedömts under terminen
E
D
C
B
A
Ny aspekt
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: