Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 7: Boken Blåögd

Skapad 2018-03-27 11:55 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Vi läser boken "Blåögd"och jobbar med att tillgodogöra oss texten för att förstå, analysera och knyta an litteraturen till den egna verkligheten samt för att diskutera och analysera de ämnen boken tar upp.
Grundskola 7 Svenska
Vi läser boken "Blåögd"och jobbar med att tillgodogöra oss texten för att förstå, analysera och knyta an litteraturen till den egna verkligheten samt för att diskutera och analysera de ämnen boken tar upp.

Innehåll

Syfte

Under detta arbetsområdet jobbar vi främst mot:

Centralt innehåll

 

Du kommer att få ett lässchema som du följer. Varje tisdag diskuterar vi det som du haft i läsläxa till just den veckan. Detta kommer ske såväl muntligt som skriftligt. När du läst klart boken kommer du få en avslutande muntlig och skriftlig uppgift. 

Bedömning

Jag kommer i huvudsak att bedöma:

 • din förmåga att förstå och återge det väsentliga av det du läser
 • din förmåga att reflektera/analysera kring budskap/temant i boken
 • din förmåga att utifrån egna erfarenheter och åsikter diskutera/resonera kring personerna/händelserna och de teman som tas upp i boken
 • din förmåga att resonera/dra slutsatser kring vad som har präglat boken och författaren

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Blåögd

Läsa skönlitteratur

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsförståelse
Genom att på ett enkelt, sammanhängande sätt återge det väsentliga i boken visar du på en grundläggande läsförståelse.
Genom utvecklade sammanfattningar fångar du det väsentliga i boken och visar på en god läsförståelse.
Genom välutvecklade sammanfattningar av bokens innehåll fångar du det väsentliga i boken och visar på en mycket god läsförståelse.
Analysera - förstå och förklara
Du förklarar på ett enkelt sätt och drar till viss del slutsatser kring hur boken har påverkats av samtida historiska och kulturella aspekter.
Du förklarar på ett utvecklat sätt och drar relativt välutvecklade slutsatser kring hur boken har påverkats av samtida historiska och kulturella aspekter.
Du förklarar på ett välutvecklat sätt och drar välutvecklade slutsatser kring hur boken har påverkats av samtida historiska och kulutrella aspekter.
Reflektera - utifrån egna erfarenheter, livsfrågor och omvärldsfrågor..
Du kan tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i boken.
Du kan tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i boken.
Du kan tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i boken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: