Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Småkryp

Skapad 2018-03-27 13:07 i Häckeberga förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Vi har valt att arbeta med projektet småkryp. Barnen har visat intresse för sånger och böcker med småkryp och detta tar vi fasta på. Vi startar upp projektet och ser vart barnens intresse leder oss.

Innehåll

Mål:

Att väcka barnens nyfikenhet och upptäckarglädje. 

Att ge barnen möjlighet att utveckla förståelse för djur och natur.

Att genom projektet erbjuda ett varierat utbud av uttrycksformer så som skapande, saga, lek, rörelse, sång och takk.

Att fortsätta arbeta med vårt språk och kommunikations mål.

 

Reflektion och utvärdering:

Vi reflekterar på våra avdelningsplaneringar under våren och gör en utvärdering i slutet av maj.

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: