Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bildanalys

Skapad 2018-03-27 13:11 i Resursenhet Pil Uppsala
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vi ska analysera bilder - vad de innehåller och hur du tolkar bilden. Vi ska sedan med bilden som utgångspunkt skriva en kort berättelse.

Innehåll

Beskrivning

Under detta momentet kommer vi att analysera en bild med hjälp av denotation (bildbeskrivning) samt konnotation (bildtolkning),

Med bilden som utgångspunkt skriver vi en berättelse.

Konkreta mål

Eleven kan beskriva  vad en bild innehåller.

Eleven kan tolka en bild.

Eleven kan utifrån en bild skriva en kort berättelse

Språkligt fokus

Språkligt fokus kommer att ligga på de frågor och undringar som uppstår runt analysen av bilden.

Bärande begrepp

Denotation

Bildbeskrivning

Konnotation

Bildtolkning

Bildvinkel

Ljussättning

Matriser

Sv
Bildanalys

Underlag för bedömning saknas
Elevens kunskaper
bedöms vara mycket begränsade
Elevens kunskaper
bedöms vara till viss del godtagbara
Elevens kunskaper
bedöms vara till övervägande del godtagbara
Elevens kunskaper
bedöms vara godtagbara
Elevens kunskaper
bedöms vara goda
Elevens kunskaper
bedöms vara mycket goda
Aspekt 1
Eleven ska kunna beskriva vad en bild innehåller.
Aspekt 2
Eleven ska kunna tolka en bild.
Aspekt 3
Eleven ska utifrån en bild kunna skriva en kort berättelse
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: